Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > Z průzkumu písčin u Čeperky
MaléStředníVelkéExtra velké

Z průzkumu písčin u Čeperky

Z průzkumu písčin u Čeperky
M. Mikát & B. Mocek, MVČ, 5. srpna 2013
Členové ČSOP JARO Jaroměř při práci - kosení a hrabání nežádoucích porostů třtiny křovištní. Foto B. Mocek, 6. 6. 2013.
Pod elektrickým vedením vysokého napětí u obce Čeperka se díky dlouhodobému mýcení náletových dřevin vytvořily vhodné podmínky pro ohroženou faunu. Nejcennější jsou místa s nízkými suchomilnými trávníky a plochy volného písku. Již tři roky zde členové východočeské pobočky České entomologické společnosti a ochranáři z ČSOP JARO Jaroměř odstraňují na některých plochách náletové dřeviny, sekají a vyhrabují suché trávníky. Více informací...
Zlatěnka (čeleď Chrysidae) z řádu blanokřídlých. Foto B. Mocek, 3. 7. 2013.
Přírodovědecké oddělení muzea se letos zaměřilo na entomologický a botanický průzkum této lokality, protože znalosti o výskytu druhů jsou důležité pro správný postup při péči o biotopy. Po ukončení terénních prací budou výsledky biologických průzkumů prezentovány formou výstavy a doprovodného tisku, kde bude veřejnost blíže seznámena s významem „nevyužívaných“ ploch pro účely ochrany přírody.
Svižník Cicindela hybrida - typický dravý brouk písčin. Foto B. Mocek, 10. 7. 2013.
Při entomologickém průzkumu se zde používají i efektivní monitorovací metody. Kolemjdoucí si mohou povšimnout např. žlutých nebo bílých plastových misek s vodou, které jsou položeny v liniích podél průseku nebo cest. Pasti jsou určeny k odchytu létajícího hmyzu. Jsou atraktivní hlavně pro různé druhy samotářských včel, kutilek a dvoukřídlých, které navštěvují květy.
Letošní první srpnový večer: výbojka právě ozářila kontrukci s plátnem... Foto M. Mikát, 1. 8. 2013.
Za teplých večerů zde zkoumají entomologové noční hmyz, který přiletuje ke světlu. Zář z výbojky a osvětlená konstrukce s plátnem může upoutat pozornost cestujících z četných okolo projíždějících vlaků na trati Hradec - Pardubice. Lov na světlo je velice účinná metoda inventarizace nočních motýlů, za příhodných podmínek lze u světla pozorovat stovky až tisíce jedinců různých druhů.
...a tisíce rojících se mravenců (Myrmica sp.) připravily výzkumníkům mučednické chvíle. Foto M. Mikát, 1. 8. 2013.
EOP
Výzkum lokality je finančně podpořen a.s. Elektrárny Opatovice.
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové