Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > Přírodovědecký kroužek - co je za námi a před námi
MaléStředníVelkéExtra velké

Přírodovědecký kroužek - co je za námi a před námi

Přírodovědecký kroužek - co je za námi a před námi
Mgr. L. Bičanová, 14. 2. 2019, MVČ
kliknutím zvětšíte

Přírodovědecký kroužek aneb co je za námi a před námi

Letos již třetím rokem Muzeum východních Čech v Hradci Králové pořádá přírodovědný kroužek pro děti se zájmem o přírodu. Náplní kroužku je zejména praktické poznávání naší přírody formou vycházek po Hradci Králové a blízkém okolí i podrobné zkoumání přírodnin za použití různých určovacích metod a pomůcek.
V podzimních měsících I. pololetí školního roku 2018/2019 jsme v rámci kroužku pravidelně navštěvovali lokalitu přírodní památky Na Plachtě a okolí rybníka Roudnička. Nasbíraný materiál z PP Na Plachtě si děti zpracovaly do podoby herbáře semen a stal se jim tak základem pro budoucí sbírku. Okolí rybníku Roudnička nám umožnilo seznámit se s odchytem a pozorováním hlodavců a hmyzožravců v jejich přirozeném prostředí. Polovyschlý rybník odhalil množství škeblí rybničních a umožnil pozorovat břehovou vegetaci z jinak zatopené části rybníka. Na začátku září jsme se účastnili exkurze do vybraných lokalit CHKO Slavkovský les a NPR SOOS.
Nepřízeň počasí a zimní měsíce patřily studiu stavby rostlin a živočichů za pomoci mikroskopů, pozorování a určování dermoplastických preparátů obratlovců a hmyzu. Jeden z listopadových kroužků byl věnován i neživé přírodě, kdy se pod vedením odborného geologa děti seznámily s běžnými nerosty a horninami a především se jim z roztoků podařilo vypěstovat ukázkové krystaly nerostů. Pozorování vážek opět pod vedením odborného entomologa pak bylo náplní předvánočního kroužku. Zajímavým zpestřením byla kultivace vlastní bakteriální a houbové mikroflóry na agarových plotnách, kdy se materiálem pro pozorování a pokus staly naše „čisté“ ruce. Lednová setkání se nesla v duchu témat aktuálního ročníku biologické olympiády, která poskytla náměty k realizaci dalších aktivit jako pozorování buněčných organel, osmózy a seznámení se metabolismem organismů.
Ve II. pololetí nás s blížícím se jarem čekají především exkurze do přírody. Plánujeme navštívit zimoviště ptáků a netopýrů, lužní lesy v NPR Libický luh a další. Dostupné přírodovědně zajímavé okolí města nám poskytne zajímavou příležitost zúčastnit se žabích námluv a pozorovat probouzející se přírodu. Naučíme se poznávat jarní druhy rostlin, běžné druhy ryb, vodní bezobratlé a další organismy ve vodním i suchozemském prostředí. V případě zájmu o členství v přírodovědeckém kroužku nás kontaktujte na tel. č. 702 292 321 nebo 720 072 375. Více informací: Přírodovědecký kroužek
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové