Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > V HRADCI KRÁLOVÉ VZNIKNE PŘÍRODOVĚDECKÉ MUZEUM
MaléStředníVelkéExtra velké

V HRADCI KRÁLOVÉ VZNIKNE PŘÍRODOVĚDECKÉ MUZEUM

V HRADCI KRÁLOVÉ VZNIKNE PŘÍRODOVĚDECKÉ MUZEUM
kliknutím zvětšíte
V pondělí 26. června 2017 Muzeum východních Čech v Hradci Králové představilo návrh nové přírodovědecké expozice, která vznikne v rekonstruovaném objektu Vrbenského kasáren. Návštěvníci v moderně řešeném výstavním prostoru spatří nejen rozsáhlé sbírky rostlin a živočichů žijících na území Královéhradeckého kraje, ale také kostru žirafy a nález mamuta ze Svobodných Dvorů. K výsledné podobě muzea se přitom mohou vyjádřit také sami návštěvníci. Své nápady, připomínky a přání mohou již během těchto letních prázdnin posílat na e-mailovou adresu: info@muzeumhk.cz .
 
Vítám iniciativu Muzea východních Čech dát lidem možnost vznést připomínky a nápady, které se posléze zakomponují do výsledného projektu. Muzeum slouží veřejnosti, je proto skvělý nápad, když si sami lidé řeknou, co v něm chtějí,“ sdělila Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana pro oblast školství, kultury a sportu. „Jako první začneme s rekonstrukcí Gayerových kasáren, kde vznikne depozitář restaurátorské a konzervátorské dílny. V příštím roce bychom pak rádi podali žádost na rekonstrukci Vrbenského kasáren, kde by mělo vzniknout Přírodovědecké muzeum,“ doplnila náměstkyně Berdychová.
 
Návrh nové přírodovědecké expozice MEMBRÁNA je výsledkem několikaleté práce týmu kurátorů přírodovědeckého oddělení, lektorů, vedení muzea a realizační firmy. Inspirací pro novou expozici byla zejména zahraniční muzea, která mohli kurátoři navštívit díky vzdělávacím programům Evropské unie. Předkládaný návrh nové expozice byl také konzultován a komunikován nejen s odbornou muzeologickou a přírodovědeckou veřejností, ale také s učiteli a odborníky na vzdělávání.
Chceme vytvořit muzeum, které budete mít rádi, protože mu budete rozumět. Muzeum, které pojmenovává věci pravými jmény a podporuje lásku k místu, kde žijeme. Muzeum, které bude místem sdílení, informací, vědění, znalostí, radosti, krásy a potěšení. Nové muzeum má být místem setkávání, místem dialogu a spolupráce. O lidech a pro lidi,“ rozvíjí myšlenku inovativní expozice ředitelka muzea Naďa Machková.
 
Expozice je prezentována v několika tematických celcích. Dětské návštěvníky jistě zaujme interaktivní strom prostupující přes dvě patra, který seznamuje s životem v koruně stromu a jeho proměnami v průběhu čtyř ročních období. Děti si budou moci vyzkoušet i zkušenosti z náročného života živočichů. Moderní pohled na systém organizmů přibližuje odbornější oddíl „Třídíme přírodu“.  Představena je zde evolucí podmíněná tvarová, velikostní a barevná rozmanitost organizmů.
V téměř reálném přírodním prostředí se návštěvník ocitne v části expozice „Proměny přírody“. V několika diorámech přírodních biotopů bude zachyceno spolupůsobení člověka a přírodních procesů na vzhled a utváření naší krajiny. Unikátní architektonické řešení bude čekat návštěvníky v samém závěru expozice, kde se bude možné prostřednictvím několika různě velkých průhledů v podlahách seznámit s nejzajímavějšími přírodními lokalitami a bohatstvím Královéhradeckého kraje.
Vedle nové expozice chce muzeum nabízet i široké spektrum dalších aktivit. Svým inovativním přístupem muzeum potěší vedle běžných návštěvníků a badatelů také odborníky. Připravují se například otevřené depozitáře v budově současných Gayerových kasáren, profesionální biologická laboratoř, pokračovat v činnosti bude krajská mykologická poradna, muzeum vybuduje čítárnu, odpočinkové plochy a zatraktivní i okolí nového muzea. Chce přinášet inspiraci a měnit vztah k věcem, lidem, přírodě a pohledu na muzea samotná.
Muzeum se vrací k obnovení konceptu Přírodovědeckého muzea, které bylo v Hradci Králové založeno již v roce 1939, ale nyní v novém kreativním, inovativním a výjimečném pojetí zaměřeném na region, přesahujícím však i jeho hranice. Nové muzeum umožní návštěvníkům lépe pochopit, jaký je účel paměťových institucí a v čem spočívá muzejní práce. Přírodovědecké muzeum bude prostorem pro prezentaci, odpočinek, vzdělávání, zábavu a učení. Pro školy a ve spolupráci s nimi jsou již nyní připravovány doprovodné programy a vzdělávací aktivity, které budou po dostavbě muzea nabízeny i široké veřejnosti.
 
Své nápady, připomínky a přání k budoucí podobě nového muzea můžete posílat  již během těchto letních prázdnin na e-mailovou adresu: info@muzeumhk.cz .
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové