Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > Podzimní brigáda Na Plachtě v Hradci Králové
MaléStředníVelkéExtra velké

Podzimní brigáda Na Plachtě v Hradci Králové

Podzimní brigáda Na Plachtě v Hradci Králové

V sobotu 15. října 2011 se opět sešli zájemci o přírodní památku Na Plachtě v Hradci Králové na tradiční podzimní brigádě. Ani ranní mrazík a šedivá jinovatka neodradily asi stovku účastníků přímo z Hradce, ale i z dalších míst Královéhradeckého kraje i „blízkého“ okolí (z Prahy, Liberecka a Pardubicka).
 
Co bylo na programu?
● Dokončovalo se kácení vybraných náletových dřevin.  
● Posekala se vysoká tráva a mladé náletové dřeviny na vlhkém vřesovišti. Zde na jaře a v časném létě kvetou vstavače a vzácné všivce lesní.
● Od stínících dřevin se vyčistilo se okolí tůní a jezírek. 
● Na místech, kde se v zimě kácely dřeviny, bylo nutné vypořádat se s nežádoucím zmlazováním a vystříhat pruty obrážející z pařezů či kořenů a dokončit úklid klestu.  
● Pokosila se vlhká louka pod rybníkem Plachta (podél Brněnské silnice), kde žijí ohrožení modrásci (modrásek bahenní a modrásek očkovaný).
● Sbíral se i drobný odpad jako PET lahve a střepy (Plachta jako vrakoviště je naštěstí již minulostí). 
 
Smyslem většiny prací a zásahů je uchovat a podpořit ohrožená nelesní stanoviště, tedy to nejcennější, o co by v přírodní památce Na Plachtě mělo být pečováno.
Odborným garantem prací bylo královéhradecké pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, spolupracující s přírodovědci Muzea východních Čech v Hradci Králové. Organizačně a technicky jsou tradičními partnery pracovníci Střediska ekologické výchovy SEVER a ČSOP Jaro Jaroměř.
Odměnou za práci – kromě krásného slunečného počasí – bylo pohoštění (káva, čaj) a špekáčky, samoobslužně na ohníčku očouzené, opečené či připálené. I za tuto materiální stimulaci si zaslouží poděkování Střediska ekologické výchovy SEVER.
 
Děkujeme ale především všem účastníkům, z nichž mnozí již řadu let s příslovečnou sisyfovskou vytrvalostí pomáhají svou prací přírodě královéhradecké „Plachty“ a těšíme se na další setkání na brigádě v dubnu příštího roku. 
 
Miroslav Mikát, Věra Samková, přírodovědecké oddělení MVČ, 20. 10. 2011 
   
Vysvobozené keříčky vřesu
Biomasa v ranci - aneb z kola ven!
Biomasa na prutech
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové