Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > Okolo Žehuně...
MaléStředníVelkéExtra velké

Okolo Žehuně...

Okolo Žehuně...
20. 6. 2011 - Miroslav Mikát, Věra Samková - přírodovědecké oddělení MVČ

V neděli 19. června 2011 uspořádala Východočeská pobočka STUŽ (Společnost pro trvale udržitelný život) přírodovědnou exkurzi do chráněných území na pomezí Středočeského a Královéhradeckého kraje. Navštívili jsme Přírodní památku Báň nad obcí Hradčany a Národní přírodní rezervaci Kněžičky nad Žehuňským rybníkem. Botanička Věra Samková z Muzea východních Čech představila přítomným bohatou a vzácnou stepní a lesní květenu zmíněných chráněných území, jako např. bělozářku liliovitou (má zde nejvýchodnější místo výskytu v ČR) a bělozářku větevnatou, vysoký vstavač nachový, třemdavu bílou, medovník meduňkolistý a hlaváček jarní. Velká část zmíněných rostlin byla již odkvetlá či právě odkvétala, takže mnozí účastníci nad nimi spřádali plány na jarní návštěvu v příštím roce. 

Neméně bohatou faunu bezobratlých prezentoval Miroslav Mikát (rovněž z Muzea východních Čech). Téměř„povinností“ bylo najít místního krále mezi brouky, roháče obecného, který zdejší dubové lesy ve velkém počtu obývá. Nakonec jsme byli rádi za jediný pár roháčů, doba výskytu dospělých brouků díky teplému počasí už  pomalu končila. Motýlí faunu zastupovaly nápadné druhy jako teplomilný běloskvrnáč pampeliškový (na Žehuňsku je velmi hojný, ale již v okolí Hradce Králové bychom jej marně hledali), přástevník hluchavkový a nesytka pryšcová (motýl skelně průsvitnými křídly a černožlutým zbarvením mimetizuje vosy).   

Třetí z lektorů, Ivan Tláskal (VČ pobočka České společnosti ornitologické), představoval ptačí obyvatele Žehuňska a ukončil výklad až na chlumeckém nádraží, kdy nad blízkým rybníkem za kolejištěm na závěr exkurze zakroužil černý čáp. 

Akce se zúčastnilo 24 zájemců o přírodu. Setkání s mnoha pozoruhodnými druhy flóry a fauny se vydařilo; navíc byli účastníci odměněni (díky výhledu ze strmých strání v průzračném oceánickém vzduchu) vzácně ostrým panoramatem kopců, lemujícím na jihu Polabí.
Bělozářka liliovitá 2011-06-19
Běloskvrnáč pampeliškový 2011-06-19
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové