Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > OHLÉDNUTÍ ZA PŘÍRODOVĚDECKOU EXKURZÍ
MaléStředníVelkéExtra velké

OHLÉDNUTÍ ZA PŘÍRODOVĚDECKOU EXKURZÍ

OHLÉDNUTÍ ZA PŘÍRODOVĚDECKOU EXKURZÍ
Miroslav Mikát, RNDr. Věra Samková, Ph.D., MVČ, 20. 5. 2015
Strakapoud velký
K Mezinárodnímu dni muzeí připravili pracovníci přírodovědeckého oddělení muzea botanickou a zoologickou exkurzi do přírodní památky Na Plachtě.
 
Odpoledne 19. května 2015 se v 17 hodin sešlo na hrázi rybníka Plachta dvacet zájemců, které neodradilo ani nepříznivé počasí. Během vycházky byly navštíveny význačné biotopy chráněného území. První zastávkou se stala vlhká louka nad rybníkem Jáma, kde letos vykvetlo rekordních 500 prstnatců májových, růžově kvetoucích orchidejí. Z dalších chráněných druhů jsme viděli kapradinu hadilku obecnou. V nedaleké rákosině umístil síť ornitolog. Podařilo se mu chytit a okroužkovat 4 druhy ptáků: strakopouda velkého, rákosníka obecného, rákosníka velkého a sýkoru modřinku. Zaslechli jsme i krutihlava obecného, žlunu šedou a žlunu zelenou. Exkurze pokračovala na vřesoviště, kde dokvétaly poloparazitické všivce lesní.
Kroužkování strakapouda
Vrš na odchyt vodních živočichů
Hmyz, který žije na písčinách, tentokrát kvůli deštivému počasí nebyl zastižen. Význační blanokřídlí písčin – dlouhoretka obecná a žahalka čtyřskvrnná byly proto demonstrovány alespoň na fotografiích. Více živočichů jsme pozorovali u tůní, kde byli nalezeni obojživelníci: čolek velký a čolek obecný. Překvapením byl nález největšího vodního brouka světa – vodomila černého. Zastihli jsme i další vodní hmyz – potápníka vroubeného a jeho larvy a vodní ploštici boduli („vodní včela“). U tůní jsme kromě živočichů viděli také masožravé rosnatky okrouhlolisté a ve vodě bublinatky jižní. Z hub převládaly různé druhy chorošů např. choroš brvitý, outkovka Trogova, ale byly sebrány i lupenité houby: vláknice a holubinka mandlová.
 
Plánované pozorování nočního hmyzu u světelného zdroje nebylo uskutečněno vzhledem k deštivému a chladnému počasí.
Prstnatec májový
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové