Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > Nový významný přírůstek paleontologických sbírek
MaléStředníVelkéExtra velké

Nový významný přírůstek paleontologických sbírek

Nový významný přírůstek paleontologických sbírek

Muzeum východních Čech je dlouhodobě zaměřeno na výzkum fauny z prvohorních usazenin Českého masivu. Vrstvy staré asi 290 milionů let poskytly již řadu velmi cenných objevů fauny a flory. V poslední době prováděli pracovníci muzea Dr. Stanislav Štamberg a Miroslav Zapletal rozsáhlé sběry fosilií zejména v boskovické brázdě. Kromě velkého množství paprskoploutvých ryb byla nalezena i dobře zachovaná hlava neobvyklého tzv. temnospondylního obojživelníka. Tato fosilie byla předložena předním odborníkům na tuto skupinu obojživelníku Doc. J. Klembarovi z Komenského University v Bratislavě a Dr. S. Steyerovi z Národního muzea přírodních věd v Paříži. Nyní publikovali tito specialisté výsledky svého bádání v předním světovém odborném časopisu Journal of Paleontology a zjistili, že se jedná o zcela nový druh obojživelníka Sclerocephalus stambergi. Jedinec reprezentující tento nový druh s lebkou dlouhou 50 mm náleží k mladšímu vývojovému stadiu a obýval vody tehdejšího permského jezera. Za potravu sloužili těmto obojživelníkům paprskoploutvé ryby, rybovití obratlovci ze skupiny trnoploutvých a menší jedinci ze skupiny tzv. branchiosauridních obojživelníků, jejichž malé kostřičky dlouhé kolem 3 cm se hromadně nacházejí ve stejných vrstvách. K jejich hromadnému úhynu došlo pravděpodobně při vysychání jezera a úbytku kyslíku. Dospělí jedinci druhu Sclerocephalus stambergi již nebyli tolik vázáni na vodní prostředí a pohybovali se v příbřežních porostech. Můžeme tak usuzovat dle početnějších nálezů dalších tří druhů rodu Sclerocephalus v Německu. Tento nový nález významně doplňuje naše znalosti o evoluci evropských prvohorních obojživelníků. Popsaný jedinec nového druhu je uložen ve sbírkách Muzea východních Čech v Hradci Králové.
Fotografie a kresba lebky nového druhu <i>Sclerocephalus stambergi</i> převzatá z originální práce J. Klembary a S. Steyera v časopisu Journal of Paleontology (2012)
Terenní výzkumy pracovníků Muzea východních Čech v boskovické brázdě
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové