Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > Nové archeologické nálezy na náměstí 28. října
MaléStředníVelkéExtra velké

Nové archeologické nálezy na náměstí 28. října

Nové archeologické nálezy na náměstí 28. října
Mgr. Radek Bláha, MVČ, 22. 7. 2013

Nové archeologické nálezy na náměstí 28. října
na Pražském předměstí v Hradci Králové


V roce 2013 pokračují archeologové Muzea východních Čech v Hradci Králové ve výzkumu při rekonstrukci náměstí 28. října. Již v dubnu byl v průkopu pro plynovod odkryt kostrový hrob muže, který byl na poslední cestu vybaven keramickou nádobou a železným nožem. Z těla směřujícího nohama k východu se dochovala pouze spodní část. Hlavu a trup poničil výkop kanalizace již v první polovině 20. století. Naštěstí se lebku podařilo nalézt v jeho zásypu. Podle polohy těla i doprovodných nálezů můžeme hrob datovat do 10. až 11. století.

Nové nálezy přinesly na začátku července další práce v severozápadní části náměstí. V hloubce kolem 1 m se podařilo odkrýt kostrový hrob s ostatky dvou dospělých jedinců, z nichž jeden ležel zřejmě na břiše a druhý šikmo přes něj na zádech. Hlavy zemřelých směřovaly k severu. U koster nebyly nalezeny žádné předměty, pouze v zásypu hrobu byly zjištěny ojedinělé malé zlomky keramiky ze 13. – 16. století. Neobvyklá poloha nebožtíků vede k domněnce, že se nejedná o běžný hrob. Můžeme uvažovat například o rychlém pohřbení padlých vojáků či obětí epidemie nebo lidí pohybujících se na okraji tehdejší společnosti.
Připomeňme, že několik kostrových hrobů bylo objeveno již loni ve východní části náměstí u trafiky. Jednalo se pravděpodobně o část hřbitova u farního kostela sv. Mikuláše, který zanikl roku 1436.

Nedaleko výše uvedeného hrobu se dvěma pohřbenými těly bylo odkryto několik zahloubených objektů. Většinou se jednalo o sloupové jámy související s nadzemními dřevěnými stavbami a lze je datovat do 13. století. Jedna mělká jáma obsahovala množství zlomků a částí bohatě zdobených keramických nádob ze 12. – 13. století. Jedna z nádob nese na dně hrnčířskou značku v podobě kříže.
Pohled na náměstí 28. října od východu, vpravo archeologicky zkoumaná plocha v červenci 2013-07-19
Část nádoby ze 13. století, šipka ukazuje na dno nádoby opatřené značkou ve tvaru kříže
Preparace lidských ostatků v hrobě
Hrob s ostatky dvou jedinců
Archeologické dokumentační práce
Nádoba z kostrového hrobu z 10. – 11. století
Uvedené nálezy ukazují, že plocha dnešního náměstí 28. října byla osídlena již v raném středověku i v počátcích města v první polovině 13. století. Připomeňme, že při zjišťovacím výzkumu na tomto náměstí v roce 2011 se podařilo kromě jiného objevit příkop probíhající před průčelím kostela od severu k jihu. Snad ohraničoval původní osadu, ke které náležel i výše zmíněný kostel sv. Mikuláše. Nálezy ze 13. století jsou doloženy také z míst dnešního obchodního domu, z Chelčického ulice i Dukelské třídy. Další velké předměstské sídliště s doloženou železářskou a hrnčířskou výrobou leželo v místech dnešní Hořické ulice. Tyto osady spolu s dalšími tvořily nezbytné hospodářské zázemí přemyslovského hradiště v místech dnešního historického jádra a od 13. století se staly předměstími královského města Hradce.
Závěrem chceme poděkovat investorovi, Městu Hradec Králové, i hlavní dodavatelské firmě Sovis, s.r.o., za vstřícný přístup a pomoc při záchranných archeologických pracech.
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové