Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > Nález mincí z obce Kosičky
MaléStředníVelkéExtra velké

Nález mincí z obce Kosičky

Nález mincí z obce Kosičky

VOJTĚCH BRÁDLE: NÁLEZ MINCÍ Z OBCE KOSIČKY.
PŘÍSPĚVEK K TYPOLOGII PRAŽSKÝCH GROŠŮ VLADISLAVA II. JAGELLONSKÉHO.
FONTES MUSEI REGINAEHRADECENSIS 19

V historickém jádru obce Kosičky, která se nachází severovýchodně od Chlumce nad Cidlinou v dnešním Královéhradeckém kraji, byl v roce 1930 objeven větší mincovní depot, jenž se měl původně skládat z přibližně 300 ražeb. Zatímco menší část mincí se ztratila, tak zbytek nálezu získalo muzeum v Chlumci nad Cidlinou, odkud byly později převedeny do dnešního Muzea východních Čech v Hradci Králové.
Nález mincí z obce Kosičky - obálka
Nález mincí z obce Kosičky - úvodní strany
Nález mincí z obce Kosičky - stránky publikace
Nález mincí z obce Kosičky - stránky publikace
Nález mincí z obce Kosičky - katalog ražeb
Nález mincí z obce Kosičky - katalog ražeb
Nález mincí z obce Kosičky - zadní strana obálky
Zachovanou část depotu tvoří pět pražských grošů Václava IV. (1378–1419), dvanáct pražských grošů Jiřího z Poděbrad (1458–1471) a 189 pražských grošů Vladislava II. Jagellonského (1471–1516). Celkově se jedná tedy o 206 ražeb. Zatímco mincovnictví prvních dvou jmenovaných panovníků představuje nálezový soubor jen minimálně, obsahuje relativně bohatý studijní materiál pražských grošů Vladislava II. Jagellonského. Nález zahrnuje četné zajímavé chyboražby, nové varianty a nové kombinace známých variant. Tyto mince mohou podstatným způsobem doplnit typologii Vladislavových grošů a obohacují naše znalosti o jejich variabilitě. V relativně značném množství se v depotu také objevují pražské groše vyražené stejnými razidly, které přitom náleží k různým typům, a nebylo prakticky možné je získat v rámci jediné obchodní transakce.

Zachovaná část depotu je popsána v podrobném katalogu, v němž nechybí četné fotografie jednotlivých ražeb. Vydáním katalogu Muzeum východních Čech v Hradci Králové obnovuje tradici publikování numismatických studií v řadě Fontes musei Reginaehradecensis. Publikaci o 84 stranách lze zakoupit osobně v budově muzea, objednat na adrese: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové nebo na e-mailové adrese: i.nyvltova@muzeumhk.cz.
Cena katalogu je 120,- Kč.

Na vydání publikace finančně přispěly:

Agropodnik Humburky, a. s.
obec Kosičky
Stavreko s. r. o.
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové