Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > VYDÁNA NOVÁ PULIKACE - NÁLEZ MINCÍ Z RADČE
MaléStředníVelkéExtra velké

VYDÁNA NOVÁ PULIKACE - NÁLEZ MINCÍ Z RADČE

VYDÁNA NOVÁ PULIKACE - NÁLEZ MINCÍ Z RADČE
VOJTĚCH BRÁDLE – NÁLEZ MINCÍ Z RADČE. POZNÁMKY K TYPOLOGII BÍLÝCH PENÍZŮ VLADISLAVA II. JAGELLONSKÉHO.
V roce 1972 byl v obci Radeč poblíž jednoho z domů nalezen roztroušený depot stříbrných mincí. V současné době je z něho známo více než 500 ražeb, které pochází z 14. až počátku 16. století. Jeho nejstarší ražbu představuje parvus Jana Lucemburského (1310–1346), ale základ tvoří až ražby Vladislava II. Jagellonského (1471–1516). Kromě několika pražských grošů jde o bílé peníze tohoto panovníka. Mince české provenience ještě doplňuje jeden peníz hornolužického města Zhořelec.
VOJTĚCH BRÁDLE – NÁLEZ MINCÍ Z RADČE. POZNÁMKY K TYPOLOGII BÍLÝCH PENÍZŮ VLADISLAVA II. JAGELLONSKÉHO.
Ačkoliv depot vzhledem k předpokládané době ukrytí před rokem 1510 neobsahuje nejmladší typy bílých penízů Vladislava II. Jagellonského, pro jeho starší ražby máme k dispozici bohatý studijní materiál. Protože v případě bílých penízů jmenovaného panovníka dosud česká numismatika postrádá jejich moderní typologii, byl radečský depot, spolu s dalším materiálem, využit pro její alespoň částečné vypracování, čímž je položen základ pro další bádání.
VOJTĚCH BRÁDLE – NÁLEZ MINCÍ Z RADČE. POZNÁMKY K TYPOLOGII BÍLÝCH PENÍZŮ VLADISLAVA II. JAGELLONSKÉHO.
FONTES MUSEI REGINAEHRADECENSIS 20, 2013
Zachovaná část depotu je popsána v právě vydaném podrobném katalogu, v němž nechybí četné fotografie jednotlivých ražeb. Publikaci o 164 stranách lze zakoupit osobně v budově muzea, objednat na adrese: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové nebo na emailové adrese i.nyvltova@muzeumhk.cz za cenu 145 Kč.
Publikace vyšla s podporou dotace na Institucionální výzkum 2013 Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Na její vydání finančně rovněž přispělo město Úpice.
VOJTĚCH BRÁDLE – NÁLEZ MINCÍ Z RADČE. POZNÁMKY K TYPOLOGII BÍLÝCH PENÍZŮ VLADISLAVA II. JAGELLONSKÉHO.
VOJTĚCH BRÁDLE – NÁLEZ MINCÍ Z RADČE. POZNÁMKY K TYPOLOGII BÍLÝCH PENÍZŮ VLADISLAVA II. JAGELLONSKÉHO.
VOJTĚCH BRÁDLE – NÁLEZ MINCÍ Z RADČE. POZNÁMKY K TYPOLOGII BÍLÝCH PENÍZŮ VLADISLAVA II. JAGELLONSKÉHO.
VOJTĚCH BRÁDLE – NÁLEZ MINCÍ Z RADČE. POZNÁMKY K TYPOLOGII BÍLÝCH PENÍZŮ VLADISLAVA II. JAGELLONSKÉHO.
VOJTĚCH BRÁDLE – NÁLEZ MINCÍ Z RADČE. POZNÁMKY K TYPOLOGII BÍLÝCH PENÍZŮ VLADISLAVA II. JAGELLONSKÉHO.
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodu rekonstrukce zcela uzavřena. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové