Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > NA BAHENNÍ PAMPELIŠKY OD HRUŠOVÉ PO HRADEC KRÁLOVÉ
MaléStředníVelkéExtra velké

NA BAHENNÍ PAMPELIŠKY OD HRUŠOVÉ PO HRADEC KRÁLOVÉ

NA BAHENNÍ PAMPELIŠKY OD HRUŠOVÉ PO HRADEC KRÁLOVÉ
Jaroslav Zámečník, MVČ, 5. 5. 2012

Východočeská pobočka České botanické společnosti a Muzeum východních Čech v Hradci Králové uspořádali pod vedením J. Zámečníka terénní exkurzi za poznáním kriticky ohrožených a vymírajících druhů bahenních pampelišek. I když vedoucí exkurze nepředpokládal vysokou účast případných zájemců (pampelišky botaniky příliš nelákají), přesto dorazilo celkem 10 účastníků z celé České republiky. Exkurze začala na podmáčených a květnatých loukách nedaleko vodárny u obce Hrušová. Zde se podařily najít a demonstrovat celkem 4 druhy, z nichž nejvýznamnějším nálezem byla jistě endemitická pampeliška česká (Taraxacum bohemicum), která zde roste v relativně početné populaci. Z dalších druhů pak byly nalezeny – pampeliška nizozemská (T. hollandicum), p. klamavá (T. mendax) a p. potměšilá (T. subdolum).  Kromě bahenních pampelišek byly zaznamenány i vzácnější druhy ze skupiny Ruderalia a to p. prostřední (T. intermedium agg.), p. stínomilná (T. sublaeticolor) či p. krátkolistenná (T. brachylepis).
Na bahenní pampelišky od Hrušové po Hradec Králové
Na bahenní pampelišky od Hrušové po Hradec Králové
Na bahenní pampelišky od Hrušové po Hradec Králové
Na bahenní pampelišky od Hrušové po Hradec Králové
Na bahenní pampelišky od Hrušové po Hradec Králové
Z Hrušové exkurze pokračovala na další dvě lokality u obcí Zámrsk a Rzy. Louky však byly intenzivně zemědělsky obhospodařované a meliorované. Bahenní pampelišky zde nebyly nalezeny. Úspěch se dostavil až na podmáčených loukách u obce Chvojenec, kde byly objeveny 3 druhy – p. nizozemská, p. sličná (T. subalpinum) a p. vídeňská (T. vindobonense). Krom toho se zde podařilo ověřit výskyt vstavače kukačky (Orchis morio), byť jen jeden kvetoucí jedinec. Předposlední zastávkou byla slatinná louka v PP Na Plachtě v Hradci Králové. Bohužel, z 8 druhů bahenních pampelišek zde nalezených ještě v nedávné minulosti, byl potvrzen pouze 1 – pampeliška chudolaločná (T. paucilobum). Oficiálně zde byla terénní exkurze ukončena a jen pro vytrvalce pokračovala na slatinné louky k Proudnickému rybníku u obce Hradišťko II. Zde se podařilo najít několik velice vzácných druhů – p. bavorskou (T. bavaricum), p. braniborskou (T. brandeburgicum), p. nizozemskou, p. zavlažovanou (T. irrigatum) a p. husí (T. pauckertianum).

Účastníkům exkurze bylo demonstrováno celkem 11 druhů bahenních pampelišek a slunečné počasí vydrželo skoro po celý den (tedy krom vydatného deště u Proudnického rybníku).
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové