Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > MUZEUM A HASIČSKÉ OSLAVY V LOCHENICÍCH
MaléStředníVelkéExtra velké

MUZEUM A HASIČSKÉ OSLAVY V LOCHENICÍCH

MUZEUM A HASIČSKÉ OSLAVY V LOCHENICÍCH
Jaroslava Pospíšilová, historické oddělní, 26. 6. 2012
MUZEUM A HASIČSKÉ OSLAVY V LOCHENICÍCH

Ve dnech 22. - 23. června slavil Sbor dobrovolných hasičů v obci Lochenice 140. výročí svého založení. Představitelé obce a SDH se obrátili na Muzeum východních Čech s prosbou o pomoc při přípravě výročního „Almanachu 1872-2012“ a o zapůjčení sbírkových předmětů pro výstavu Historie obce, která měla oslavy doplnit. Pracovníci historického a archeologického oddělení vybrali na sobotu 23. 6. řadu ojedinělých památek, které doplnily zajímavý rukopisný, tištěný, fotografický a krojový materiál připravený obcí ve spolupráci s rodáky a místními občany. Dopravu sbírkových předmětů a pracovníků muzea z depozitáře a zpět zajistil pan starosta obce K. Kompas. Archeolog muzea R. Bláha a historičky J. Pospíšilová a M. Pražáková nainstalovali sbírkové předměty, bděli nad jejich bezpečností, ale hlavně se celý den věnovali návštěvníkům: informovali je o vystavených exponátech a odpovídali na jejich četné dotazy.

Zájemci o výstavu měli možnost seznámit se například s ukázkami bohatých archeologických nálezů z obce a jejího okolí od mladší doby kamenné do raného středověku, shlédnout dva rukopisné zpěvníky zdejšího literátského bratrstva ze 16. a 17. století nebo předměty původně patřící lochenickému kostelu Narození Panny Marie, jako zvon přelitý roku 1779 hradeckým zvonařem Ignácem Drackem, monstranci, svícny aj. Zájem a množství návštěvníků muzejníky mile překvapil a potěšil.
Muzeum a hasičské oslavy v Lochenicích
Muzeum a hasičské oslavy v Lochenicích
Muzeum a hasičské oslavy v Lochenicích
Muzeum a hasičské oslavy v Lochenicích
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové