Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > OCENĚNÍ MISTR TRADIČNÍ RUKODĚLNÉ VÝROBY
MaléStředníVelkéExtra velké

OCENĚNÍ MISTR TRADIČNÍ RUKODĚLNÉ VÝROBY

OCENĚNÍ MISTR TRADIČNÍ RUKODĚLNÉ VÝROBY
Jiří Šinták, MVČ, 31. 8. 2017
Každoročně udělovaná cena Zlatý kolovrat končí a bude počínaje letošním rokem nahrazena novým oceněním, které mění také způsob podávání nominací. Nyní může návrhy na udělení ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje předložit i široká veřejnost.
MISTR TRADIČNÍ RUKODĚLNÉ VÝROBY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Cenu určenou tvůrcům v oblasti tradičních lidových řemesel, případně těm, kteří se o jejich udržování a rozvoj zasloužili, uděloval Královéhradecký kraj každoročně od roku 2002 pod názvem Zlatý kolovrat. Krajské ocenění za významný přínos v oblasti tradiční lidové kultury tak bylo do letošního roku uděleno již 39 nejlepším řemeslníkům. Toto ocenění bude počínaje letošním rokem nahrazeno cenou Rady Královéhradeckého kraje nazvanou Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje.
Doživotně udělovaný titul je určen pouze občanům České republiky, jejichž činnost je spjata s územím Královéhradeckého kraje, a kteří ovládají postupy, dovednosti, znalosti a technologie v daném oboru tradiční rukodělné výroby, prezentují je na přehlídkách, výstavách a specializovaných akcích zaměřených na tradiční lidová řemesla a předávají své profesní dovednosti a zkušenosti svým následovníkům. Jednotlivé obory tradiční rukodělné výroby se vymezují dle základního materiálu, z něhož jsou výrobky zhotoveny:
  • Dřevo – štípání, dlabání, zdobení, řezbářství, betlémářství apod.
  • Hlína – černá, glazovaná hrnčina, kamnářství, kamenina, fajánse apod.
  • Sklo – foukané a tvarované sklo, malba na sklo, zušlechťování skla, práce s korálky apod.
  • Kámen – kamenosochařství, zpracování drahých kamenů, kamenictví, výroba brousků apod.
  • Kov – kovářské práce, drátování, odlévání, ciselování apod.
  • Textil – ruční tkaní, výšivka, krajkářství, modrotisk, batika, výroba krojů, krojových součástek a obuvi apod.
  • Materiály rostlinného a živočišného původu, které nejsou primárně určeny pro konzumaci – ševcovství, brašnářství, sedlářství, zdobení kraslic, perníku apod.
  • Pletiva – pletení ze slámy, orobince, kukuřičného šustí, proutí, loubku apod.
  • Pečivo - obřadní, perníky apod.
  • Papír – výroba ručního papíru, betlémů apod.
Oprávněnými předkladateli návrhů na ocenění jsou muzea, galerie, příspěvkové organizace, spolky, obce a právnické i fyzické osoby z řad odborné i laické veřejnosti. Oprávněný předkladatel není omezen počtem návrhů a nominaci je možné podat až do konce letošního roku. Návrhy bude přijímat Muzeum východních Čech v Hradci Králové prostřednictvím svého Regionálního pracoviště pro tradiční lidovou kulturu v písemné i elektronické podobě. Ocenění následně schvaluje Rada Královéhradeckého kraje na základě doporučení odborné komise. Seznam oceněných od roku 2002 je zveřejněn na webových stránkách Královéhradeckého kraje a webových stránkách Muzea východních Čech v Hradci Králové, příspěvkové organizace.
Úplná pravidla pro podávání nominací, formulář a souhlas kandidáta

Formát Word:

Pravidla pro udělení titulu (doc)
Formulář návrhu k nominaci (doc)
Souhlas kandidáta (doc)

Formát PDF:
Pravidla pro udělení titulu (pdf)
Formulář návrhu k nominaci (pdf)
Souhlas kandidáta (pdf)
 
Kontaktní údaje:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové
 
Kontaktní osoba:
Mgr. Martina Vlčková
e-mail: m.vlckova@muzeumhk.cz
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové