Obrázek stránky
Domovská stránka > PUBLIKACE > Publikace > MINCOVNÍ DEPOT Z VAMBERKA. BÍLÉ PENÍZE VLADISLAVA II. JAGELLONSKÉHO A LUDVÍKA JAGELLONSKÉHO
MaléStředníVelkéExtra velké

MINCOVNÍ DEPOT Z VAMBERKA. BÍLÉ PENÍZE VLADISLAVA II. JAGELLONSKÉHO A LUDVÍKA JAGELLONSKÉHO

MINCOVNÍ DEPOT Z VAMBERKA. BÍLÉ PENÍZE VLADISLAVA II. JAGELLONSKÉHO A LUDVÍKA JAGELLONSKÉHO
Jako součást své řady Fontes Musei Reginaehradecensis vydalo Muzeum východních Čech v Hradci Králové rozbor zachované části mincovního depotu, jenž byl objeven v roce 1923 ve Vamberku.
 
 
 
Vydavatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1
Formát: 210x148 mm
Počet stran: 260
Cena: 185 Kč

ISBN 978-80-87686-17-1




V současnosti je z nálezu známo 2482 mincí z 15. a první třetiny 16. století. K dispozici máme v jeho případě především rozsáhlý soubor bílých penízů, nominálu o hodnotě jedné sedminy pražského groše. Kromě jednoznačně dominujících českých mincí jsou v depotu zastoupeny rovněž ražby z řady dalších míst (např. Kladsko, Zhořelec, Tyroly, Luzern nebo Bosna). Celkově nález představuje cennou sondu do problematiky platidel používaných na našem území za vlády Jagellonců (1471–1526) a také tehdejšího falšování mincí, neboť obsahuje různé druhy dobových padělků. Publikace je vybavena bohatou fotografickou dokumentací jednotlivých ražeb a četnými přehledovými tabulkami. Katalog vambereckého nálezu je možné objednat na emailové adrese i.nyvltova@muzeumhk.cz. Jeho cena je 185 Kč.
Tisk publikace byl realizován za finanční podpory ČESKÉ NUMISMATICKÉ SPOLEČNOSTI, z. s., POBOČKY V HRADCI KRÁLOVÉ.
FONTES MUSEI REGINAEHRADECENSIS 22
VOJTĚCH BRÁDLE: MINCOVNÍ DEPOT Z VAMBERKA.
BÍLÉ PENÍZE VLADISLAVA II. JAGELLONSKÉHO A LUDVÍKA JAGELLONSKÉHO
 
Recenzenti:
PhDr. Jiří Chvojka
PhDr. Jaroslav Šůla, CSc.
 
Vydavatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové,
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1
Překlad resumé: Jan Koritenský (ang.), Vojtěch Brádle (něm.)
Fotografie: Petra Kopecká
Grafická úprava a sazba: Jiří Šinták
Tisk: H.R.G. spol. s r.o., Litomyšl
Náklad: 400 ks
 
První vydání
 
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové
ISBN 978-80-87686-17-1
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové