Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > XXXIII. MIKULOVSKÉ SYMPOZIUM: ROK 1866 NA MORAVĚ
MaléStředníVelkéExtra velké

XXXIII. MIKULOVSKÉ SYMPOZIUM: ROK 1866 NA MORAVĚ

XXXIII. MIKULOVSKÉ SYMPOZIUM: ROK 1866 NA MORAVĚ
Mgr. Josef Šrámek, Ph.D., MVČ
Ve dnech 5. a 6. října 2016 se v prostorách mikulovského zámku uskuteční v pořadí již 33. setkání, konané pod hlavičkou Mikulovských sympozií. Aktuálním tématem bude dění válečného roku 1866 na Moravě.
Jednání o příměří mezi Rakušany a Prusy na zámku v Mikulově
Jednání o příměří mezi Rakušany a Prusy na zámku v Mikulově
V roce 2016 uplyne 150 let od prusko-rakouské války, která velmi výrazně zasáhla život na Moravě. Ač by se nezasvěceným mohlo zdát, že bitvou u Hradce Králové 3. července 1866 válka skončila, nebylo tomu tak. Vzápětí se válečné dění přesunulo na Moravu a byla zde svedena řada menších i větších ozbrojených srážek, ta největší u Tovačova 15. července 1866. Lidé na Moravě tehdy museli nedobrovolně hostit tisíce pruských vojáků, kteří s sebou navíc přinesli další zhoubu – choleru. Této zákeřné nemoci v následujících týdnech podlehlo několik tisíc pruských vojáků i místních obyvatel. Nakonec právě v Mikulově, který tehdy hostil pruského krále Viléma I., bylo uzavřeno příměří i dohodnuty předběžné mírové podmínky. Bez nadsázky lze říci, že v Mikulově prusko-rakouská válka skončila.
Střet Rakušanů a Prusů u Přerova 15. července 1866
Střet Rakušanů a Prusů u Přerova 15. července 1866
Události spojené s děním v roce 1866 chce připomenout letošní sympozium zaměřené na život na Moravě v souvislosti s prusko-rakouskou válkou. Zazní příspěvky o dopadu válečných událostí na tehdejší život, vojenských rekvizicích, obecní i státní správě, nápravě způsobených škod, choleře či památkách na válku.
Bitva u Tovačova 15. července 1866
Bitva u Tovačova 15. července 1866
XXXIII. Mikulovské sympozium pořádají Moravský zemský archiv v Brně a Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově ve spolupráci s Muzejní a vlastivědnou společností v Brně, Regionálním muzeem v Mikulově, Muzeem východních Čech v Hradci Králové a Komitétem pro udržování památek z války roku 1866.
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové