Obrázek stránky
Domovská stránka > PUBLIKACE > Publikace > Markéta Pražáková: Sbírka ikon Muzea východních Čech v Hradci Králové
MaléStředníVelkéExtra velké

Markéta Pražáková: Sbírka ikon Muzea východních Čech v Hradci Králové

Markéta Pražáková: Sbírka ikon Muzea východních Čech v Hradci Králové
ISBN 978-80-85031-82-9
Vydalo Muzeum východních Čech v Hradci Králové v roce 2010
Vydání 1.
Fotografie: Miroslav Beneš
Počet stran: 40 + 28 barevná obrazová příloha
Cena: 80 Kč s DPH

  Katalog představuje a zpracovává celý soubor ikon (75 kusů) a drobné liturgické předměty (20 kusů). Snaží se přiblížit základní typy zobrazování Krista a Bohorodičky, osvětlit způsob a techniku výroby a prostředí, ve kterém ikony vznikaly.
  Hlavní část souboru ikon, které se dnes nacházejí ve sbírkách Muzea východních Čech, se do královéhradeckého muzea dostala teprve v devadesátých letech 20. století. Původně se jednalo o nelegálně převážené zboží, které bylo zabaveno na hraničním přechodu v Lichkově. Ikony, skladně a další liturgické předměty byly zřejmě exportovány z Ukrajiny a byly určeny pro tuzemský nebo západní trh. Pouze čtyři malby byly zakoupeny ve starožitnictví v šedesátých letech minulého století.
  Většinou se jedná o ruské malby z 18. a 19. století, jejichž kvalitu lze označit za velice kolísavou. Poptávka po ikonách v dané době často převyšovala nabídku, takže jsou památky z tohoto období většinou charakterizovány řemeslným, někdy až lidovým zpracováním. V královéhradeckém muzeu přechovávaný soubor ikon tvoří pouze nepatrný zlomek produkce ruského ikonového malířství a omezuje se na několik velmi oblíbených témat, která se neustále opakují. Na ikonách nalezneme vyobrazení Krista, Bohorodičky, světců, biblické výjevy, události popsané v apokryfech, legendách líčících životy světců a dalších liturgických textech.
 Ikona má specifický charakter, který je podporován orthodoxním zázemím, v němž malby vznikají. Funkcí ikon je inspirovat věřící a podporovat jejich víru v přípravě na spásu a vykoupení. Zachycují odraz věčné ideje, která je pojímána jako skutečnost. V obraze je věřícími uctíván předobraz, vlastní svatá osoba. Tento vztah lze nejpřesněji vyjádřit výrokem sv. Basila Velikého, že líbá-li věřící Kristův obraz, líbá samotného Krista v nebeské slávě.
  Katalog obsahuje barevnou přílohu všech katalogizovaných předmětů. 

Ukázky ikon, skladní a dalších liturgických předmětů:
Apokalyptický jezdec nebo Archanděl Michael
Bohorodička Glykofilúza Fjodorovská
Bohorodička Hodegetria - Keř nespalitelný
Bohorodička Hodegetria Tichvinská
Bohorodička Hodegetria – Radost všech soužených
Jan Předchůdce
Kristus Pantokrator
Kristus se světci
Mandylion
Osmikonečný kříž
Pokrov Bohorodičky
Skladeň - Deésis
Skladeň
Svatý Jiří Drakobijce
Svatý Mikuláš Divotvůrce s Kristem a Bohorodičkou
Ukřižování Krista, Osmikonečný kříž
Vzkříšení Krista s hlavními svátky Dodekaortonu
Závěsný obrázek se svatou Paraskevou
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové