Obrázek stránky
Domovská stránka > PUBLIKACE > Publikace > LIDOVÝ NÁBYTEK VE SBÍRCE MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH
V HRADCI KRÁLOVÉ
MaléStředníVelkéExtra velké

LIDOVÝ NÁBYTEK VE SBÍRCE MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH
V HRADCI KRÁLOVÉ

LIDOVÝ NÁBYTEK VE SBÍRCE MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH
V HRADCI KRÁLOVÉ
Katalog sbírky lidového nábytku. Ve třech kapitolách je představen vývoj sbírky, typologie předmětů a obrazový katalog jednotlivých nábytkových kusů.
 
Vydavatel:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

ISBN 978-80-87686-16-4
 
Formát: 210 x 210 mm
Počet stran: 168
Cena: 110 Kč
Na konci roku 2017 vydalo Muzeum východních Čech v Hradci Králové katalog sbírky lidového nábytku za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky. Ve třech kapitolách se čtenáři seznámí s vývojem sbírky, typologií předmětů a samotným obrazovým katalogem jednotlivých nábytkových kusů. Sbírka je rozdělena podle toho, k čemu se nábytek používal - skříně, židle, sedací nábytek, nábytek ke stolování, spaní a ostatní nezařazený nábytek. Každý předmět je opatřen popisem s regionálním zařazením a fotografií.
Muzeum východních Čech v Hradci Králové vydalo katalog lidového nábytku z vlastních sbírek. Počátky této sbírky spadají do konce 19. století, kdy byly díky sběrům pro Národopisnou výstavu českoslovanskou v roce 1895 položeny základy pozdějšího fondu bydlení-odívání, kam byl lidový nábytek zařazen. Sbírka lidového nábytku nepatří rozsahem k těm největším, čítá na 122 kusů malovaného i vykládaného nábytku především z oblastí východních Čech, z regionálního hlediska je však její význam nezanedbatelný. Přehled sbírky lidového nábytku hradeckého muzea přispívá nejen k jejímu důkladnému poznání, ale je rovněž důležitým srovnávacím materiálem pro ostatní muzejní instituce.
Ministerstvo kultury
Katalog byl vydán za finanční podpory
Ministerstva kultury České republiky v rámci programu
Podpora tradiční lidové kultury kategorie B.
MARTINA VLČKOVÁ
LIDOVÝ NÁBYTEK VE SBÍRCE MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ
 
Recenze: PhDr. Ivana Kubečková, PhDr. Iva Votroubková
 
Vydavatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové,
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1
Překlad resumé: © Jan Koritenský (ang.), PhDr. Vojtěch Brádle (něm.)
Foto: Miroslav Beneš a Archív Muzea východních Čech v Hradci Králové
Grafická úprava, sazba a retuše: Jiří Šinták
Tisk: H.R.G. spol. s r.o., Litomyšl
Náklad: 500 ks
První vydání
 
© 2017 Muzeum východních Čech v Hradci Králové
ISBN 978-80-87686-16-4
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové