Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > Letní program 2012
MaléStředníVelkéExtra velké

Letní program 2012

Letní program 2012

Červenec, srpen 2012HLAVA NEHLAVA

do 29. července 2012
Putovní výstava linorytů Petra T. Palmy
Významným společným projektem svazku obcí Česká inspirace je již mnoho let putovní výstava, která během jednoho roku navštíví všech osm členských měst sdružení.Pro rok 2012 byl vybrán méně známý výtvarník Petr Palma. Petr Palma si dokáže hrát nejen s kresbou, ale i s písmeny a se slovy a nabízí nám tak pohled na svět, který je prostoupený humorem a nadsázkou, svět autentických lidských charakterů, svět chytrých hlav i tupých hlavounů, tak jak jej sami známe, ale barvitější, než bychom si dokázali představit. Jednoduché věci každodenního života – radosti, starosti, láska i erotika – často vyjadřované pomocí metafory, někdy využívající známá úsloví či různé slovní hříčky, najdete na Palmových linorytech a dřevořezbách.


LABE – JEDNA ŘEKA, DVA PŘÍBĚHY

do 19. srpna 2012
Tato výstava představuje návštěvníkům život na nejvýznamnějším říčním toku východočeského regionu. Seznamuje je se základními typy prostředí a  významnými druhy organismů, životem pod hladinou, na hladině i v okolí řeky Labe. Cílem výstavy je ukázat důležité fenomény a zlomové události, které provázely soužití člověka a řeky v dobách dávno minulých.


LABE A ORLICE – DVĚ ŘEKY, JEDEN PŘÍBĚH

od 31. srpna do 18. listopadu 2012
Výstava, která je připravována ve spolupráci s Povodím Labe, státním podnikem, bude druhou akcí připomínající Královéhradecký rok Labe. Výstava představí řeky Labe a Orlici jako řeky, které spoluvytvářely obraz města Hradce Králové. Návštěvníci se seznámí s historií regulací říčních břehů, výstavbou říčních staveb včetně jezů, mlýnů a náhonů, úlohou řek při přestavbě města v barokní vojenskou pevnost a se zásadními úpravami toků na počátku 20. století, které umožnily novodobý rozvoj města.


VZDUCHOPLAVEC KRÁČMERA

do 2. září 2012
„Každá doba má své potřeby a podle toho lidé uzpůsobují charakter měst“
Ve školním roce 2010/2011 realizovala ZŠ Habrmanova Hradec Králové projekt Vzduchoplavec Kráčmera. Připravilo jej občanské sdružení Antikomplex ve spolupráci s Českou televizí a občanským sdružením JOB. Projekt umožnil studentům vyzkoušet si pestrou škálu aktivit od vyhledávání informací a psaní scénáře přes realizaci vlastního filmu až po tvorbu výstavy. Děti shromažďovaly informace o historii našeho města, významných osobnostech, historických událostech, stavbách. Stejnojmenný televizní pořad, který vznikl na základě podkladů ze školy, slouží také jako učební pomůcka pro výuku na prvních stupních ZŠ v České republice. Přijďte se do muzea podívat, jak se studentům podařilo na základě místních reálií vyprávět příběh místa, kde žijí.


ŽIVOT V JEZERECH A MOČÁLECH MLADŠÍCH PRVOHOR

do 6. ledna 2013
Paleontologická výstava připravovaná ve spolupráci s Národním muzeem.
Výstava umožňuje nahlédnout do tajemného prostředí mladších prvohor, do doby, která je od nás vzdálena 300 milionů let. Vedle fosilních pozůstatků bujné vegetace obklopující tehdejší jezerní pánve a močály zde návštěvník zhlédne i rozmanitou faunu zastoupenou zejména vzácnými nálezy ryb, sladkovodních žraloků, obojživelníků a dalších živočichů. Krátký výlet mezi pravěká zvířata a rostliny doprovázejí nejen fotografie, ale i jejich zdařilé rekonstrukce. Návštěvník tak dostává možnost nahlédnout do dávno zaniklých jezer a močálů, pobřežních porostů či vyprahlých plání.


PRAVĚK JE KŮŮL!

do 13. června 2013
Výstava uvádí návštěvníka do dvojího světa. Na straně jedné poodhaluje prostřednictvím bohaté škály archeologických nálezů obrazy ze života dávných obyvatel východních Čech. Proti tomu postavila obraz současné krajiny, dodnes pod povrchem ukrývající množství památek a protnuté sondou archeologického výzkumu, který tyto památky odkrývá. Výstava zaostřuje i na nejohroženější východočeská archeologická naleziště. Vrcholem výstavy je klenotnice, kde se postupně představí unikáty z nálezů amatérských archeologů, následovat bude zlato a stříbro z archeologických sbírek, křehká krása pravěkého skla, unikáty z keramiky a předměty dovezené do východních Čech ze vzdálených zemí.


NOVÁ EXPOZICI MUZEA VÁLKY 1866 NA CHLUMU

Nová expozice poskytuje návštěvníkům základní informace o průběhu prusko-rakouské války i bitvy u Hradce Králové, představuje informace o základní výstroji rakouské a ruské pěchoty, dělostřelectva, jezdectva i dalších jednotek, jejich výzbroj včetně střeliva a dělostřelecké munice i dobovou ikonografii. Seznamuje návštěvníky s průběhem bitvy a se způsobem tehdejších bojů, s rozdílným taktickým pojetím Rakušanů a Prusů, vysvětluje výhody a nevýhody rakouských pušek zabíjených zepředu a pruských pušek zadovek.


AKCE:


EVROPSKÁ NOC PRO NETOPÝRY

1. září 2012 od 20 hodin
Osvětová akce pro děti i dospělé, jejímž záměrem je přiblížit zajímavá a pro mnohé tajuplná zvířata – netopýry. Účastníci se dozví, kde netopýři žijí, čím se živí, které druhy žijí v České republice a mnoho dalších informací. V případě příznivého počasí bude součástí programu vycházka spojená s ukázkou detekce netopýřích echolokačních signálů a nárazové sítě pro odchyt netopýrů (pokud budeme mít štěstí, tak i s odchyceným netopýrem). Akce je pořádána v rámci Evropské noci pro netopýry ve spolupráci s Českou společností pro ochranu netopýrů (www.ceson.org.)


PRÁZDNINOVÉ ÚTERÝ “CO ŽIJE V LABI”

17. a 31. července, 14. srpna 2012, vždy od 9 do 11 hodin
Komentovaná prohlídka výstavy LABE - JEDNA ŘEKA, DVA PŘÍBĚHY spojená s praktickou ukázkou života v řece. Děti si budou moci přímo v Labi odchytit bezobratlé živočichy, prohlédnou si je a dozvědí se mnohé o jejich životě. Prázdninový program na objednávku – povede Mgr. J. Hotový.


PRÁZDNINOVÝ ČTVRTEK „JAK SE ŽILO V PRAVĚKU“

19 července a 23. srpna, vždy od 9 do 11 a od 13 do 15 hodin
Doprovodný program k výstavě, která přibližuje život pravěkých lidí. Komentovanou prohlídku výstavy tentokrát doplní kreativní dílna v duchu „pravěku“. Děti si z dílny domů odnesou vlastní pravěkou malbu, hliněnou figurku a pravěký šperk.
Vstupné 80 Kč dítě, 30 Kč doprovod


Muzeum nabízí i v letních měsících doprovodné programy k muzejním výstavám a expozicím v rámci letní akce PRÁZDNINY V MUZEU.

Objednávky předem pro skupiny a jednotlivce (495 512 391, 734 203 273)
  • ŽIVOT V PEVNOSTI … doprovodný program s putováním po zbytcích hradecké pevnosti – pouze v červenci a srpnu
  • LABE – JEDNA ŘEKA, DVA PŘÍBĚHY…doprovodný program
  • PRAVĚK JE KŮŮL! KDYŽ O NĚM VÍTE VÍC… interaktivní program
  • PRAVĚK JE KŮŮL! KDYŽ O NĚM VÍTE VÍC… interaktivní program s kreativní dílnou


EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové