Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > Mezinárodní konference Prusko-rakouská válka 1866 - tisková zpráva
MaléStředníVelkéExtra velké

Mezinárodní konference Prusko-rakouská válka 1866 - tisková zpráva

Mezinárodní konference Prusko-rakouská válka 1866 - tisková zpráva

Mezinárodní konference: Prusko-rakouská válka 1866 v optice politických, vojenských, sociálních,hospodářských a kulturních dějin

Cílem třídenní konference je především skloubit nejnovější poznatky z oblasti historie vojenství, týkající se roku 1866, s aktuálními metodami historického bádání jako takového. Věříme, že právě prezentace všech možných přístupů k tematice války na příkladu tohoto konkrétního konfliktu, od politických dějin k historii sociální, od dějin kulturních až po dějiny genderu, může být zásadním příspěvkem jak k našemu chápání jedné části evropské historie, tak i ke sblížení historie vojenství
s hlavním proudem současného historického bádání.
 
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové