Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > In memoriam RNDr. Karel Lohniský PhD.
MaléStředníVelkéExtra velké

In memoriam RNDr. Karel Lohniský PhD.

In memoriam RNDr. Karel Lohniský PhD.
(* 28. 7. 1935 v Praze - † 20. 4. 2014 v Hradci Králové)
RNDr. Karel Lohniský PhD.
V kostele sv. Anny v Hradci Králové Kuklenách se 28. dubna 2014 nejbližší rodinní příslušníci, kolegové a spolupracovníci naposledy rozloučili s významnou osobností české zoologie RNDr. Karlem Lohniským PhD.
 
Jeho celoživotní profesní činnost byla spjata s přírodovědeckým oddělením Muzea východních Čech v Hradci Králové, kam nastoupil v roce 1958 jako správce sbírek obratlovců. Navázal zde na tématiku, kterou studoval na katedře ekologické a systematické zoologie přírodovědecké fakulty UK v Praze a zaměřil se na výzkum vodní fauny, zejména mihulí a sladkovodních ryb. Zabýval se biologií a rozšířením mihule potoční, postupně zmapoval výskyt ryb v severovýchodních Čechách a v průběhu 50 let sledoval změny v rozšíření a druhové skladbě ichtyofauny tohoto regionu. Ve spolupráci s pracovníky KRNAP studoval biologii lososovitých ryb a řešil problematiku odchovu sivena v Krkonoších. Kromě ichtyologie se věnoval regionální faunistice ostatních skupin obratlovců a vodních bezobratlých, především raků. Ačkoliv mu žádost o vědeckou aspiranturu zaměstnavatel v roce 1963 zamítl, pokračoval v intenzívní vědecké práci a svoje dlouholeté výzkumy zhodnotil v disertační práci „Diverzita ichtyofauny východních Čech a hlavní příčiny její změny“, kterou obhájil v roce 1999. Publikoval více než 80 původních vědeckých prací a recenzí. Zoologické poznatky popularizoval v dalších 80 článcích, ve kterých uplatnil především svoje akvaristické zkušenosti.
RNDr. Karel Lohniský PhD.
Kromě rozsáhlé publikační činnosti Dr. Lohniského je výsledkem jeho padesátiletého působení v muzeu vybudování jedné z největších studijních ichtyologických sbírek České republiky, čítající na 15 tisíc dokladových exemplářů ryb a mihulí.

Mimo své profesní povinnosti vedl zoologické a akvaristické kroužky mládeže, studentské práce středoškolské odborné činnosti i diplomové práce. Několik semestrů se podílel na výuce zoologie a na terénních cvičeních studentů Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové.  Téměř půl století, až do zániku Přírodovědeckého klubu severovýchodních Čech v roce 2000, byl hlavním organizátorem jeho činnosti.
 
Za svého působení v Muzeu připravil 11 autorských přírodovědeckých výstav a podílel se podstatnou měrou na desítkách dalších. Byl vedoucím autorského kolektivu a garantem jedné prvních ekologicky pojatých přírodovědeckých expozic v českých muzeích, která pod názvem „Příroda severovýchodních Čech“, byla součástí základního výstavního programu Krajského muzea východních Čech“ v letech 1971-1985.
 
Dr. Lohniský si při své práci zoologa citlivě vnímal negativní dopady znečištění vod a působení kyselých srážek v 70. a 80. letech minulého století, proto mu ochrana přírody byla blízkým tématem. Od vyhlášení CHKO byl členem poradního sboru Správy CHKO Orlické hory a v letech 1975-1985 byl dobrovolným strážcem Správy KRNAP.

Za 40 let společného soužití a práce jsem měl jedinečnou možnost nahlédnout do Karlovy vědecké dílny a obdivovat jeho zaujetí a nevšední píli s jakou řešil každý detail svojí milované vědy. Cenné rady, zkušenosti a pomoc, které při svém skromném vystupování uměl rozdávat, nám budou dlouho chybět.
 
Budiž čest jeho památce!
 
RNDr. Bohuslav Mocek
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové