Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > HVOZDNICE - NALEZIŠTĚ MIMOŘÁDNÉHO VÝZNAMU
MaléStředníVelkéExtra velké

HVOZDNICE - NALEZIŠTĚ MIMOŘÁDNÉHO VÝZNAMU

HVOZDNICE - NALEZIŠTĚ MIMOŘÁDNÉHO VÝZNAMU
PhDr. Miroslav Novák, MVČ
Dochovaný žárový hrob 28 s překlopenou mísou
V listopadu 2015 provedli pracovníci archeologického pracoviště MVČ záchranný archeologický výzkum na staveništi rodinného domu ve Hvozdnici. Výzkum navazoval na předchozí etapu výzkumu inženýrských sítí v roce 2013. Naleziště je známo již od konce 19. století. Nebylo tedy pochyb, že na ploše výzkumu mohou být objeveny další nálezy z několika období pravěku a středověku. Co však bylo překvapením, to byla neobvyklá hustota a dochovanost nálezů. Podařilo se prozkoumat a zdokumentovat 28 žárových hrobů z období střední a mladší doby bronzové (15. - 11. stol. př. n. l.). Hrob zpravidla tvořila keramická urna překrytá obrácenou mísou a obklopená několika drobnými nádobkami. Kromě bohaté škály keramických nádob byly nalezeny i zbytky bronzových milodarů, často silně poškozených žárem pohřební hranice. Naleziště má zcela mimořádný význam pro pochopení vzniku kultur popelnicových polí doby bronzové. Do budoucna jsou zde očekávány další nálezy jak z tohoto období, tak i z doby laténské (3. - 1. stol. př. n. l.) a z raného středověku (11. stol. n. l.).
Dokumentace porušeného žárového hrobu 11
Plocha výzkumu se žárovým hrobem 7
Žárový hrob 17 po preparaci
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové