Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > CHYBĚJÍCÍ ČLÁNEK LUŽICKÉ KULTURY
MaléStředníVelkéExtra velké

CHYBĚJÍCÍ ČLÁNEK LUŽICKÉ KULTURY

CHYBĚJÍCÍ ČLÁNEK LUŽICKÉ KULTURY
PhDr. Miroslav Novák, MVČ
Pohřební urna lužické kultury po vyjmutí
V podzimních měsících 2016 probíhá již čtvrtá sezóna záchranného archeologického výzkumu na staveništi kolonie rodinných domů ve Hvozdnici u Hradce Králové. Zdejší lokalita je známá již více než sto let nálezy hrobů ze střední až mladší doby bronzové. Tyto nálezy daly název etapě vývoje doby bronzové tzv. hvozdnickému typu. Tento termín nenašel u pozdějších generací archeologů odezvu a zapadl. Až současné nálezy na stejné lokalitě původní myšlenku archeologa Jaroslava Böhma ze 30. let oživily a posunuly na novou úroveň.
Preparace žárového hrobu
Doposud převládající myšlenka, že ve střední době bronzové byly východní Čechy osídleny sporadickým kočovným obyvatelstvem tzv. mohylové kultury a teprve na počátku mladší doby bronzové kolem poloviny 13. stol. př. n. l. přišla silná vlna osadníků lužické kultury ze Slezska, vzala za své.
Vypreparovaný žárový hrob ze střední doby bronzové
Hvozdnické nálezy datované do 15. a 14. stol. př. n. l. jasně prokazují, že lužická kultura, která představuje ve východních Čechách kulturní a demografický vrchol pravěkého vývoje, zde má mnohem hlubší kořeny a zdejší území tak patří k její kolébce. Nalezené žárové hroby, jejichž počet překročil padesátku, patří zároveň k nejlépe dochovaným, jaké byly ve východních Čechách nalezeny. Nálezy budou po ukončení terénní části výzkumu podrobeny dalšímu zkoumání.
Vypreparovaný žárový hrob
Preparace žárového hrobu lužické kultury
Preparace žárového hrobu lužické kultury
O zásadním objevu informoval 20. října 2016 zpravodajský portál iDnes.cz:
Archeologové jsou nadšení, u Hradce našli chybějící článek lužické kultury
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové