Obrázek stránky
Domovská stránka > PUBLIKACE > Publikace > HURÁ DO ŠKOLY! ... v Hradci Králové
MaléStředníVelkéExtra velké

HURÁ DO ŠKOLY! ... v Hradci Králové

HURÁ DO ŠKOLY! ... v Hradci Králové
Historie předškolního a školního vzdělávání v Hradci Králové od třicátých let 19. století do poloviny 20. století.
 
Vydavatel:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1
 
ISBN: 978-80-87686-08-9
 
Fromát: 210 x 210 Kč
Počet stránek: 129
Cena: 100 Kč
Publikace autorky PhDr. Pavly Koritenské seznamuje s dosud v této podobě nepublikovanou historií předškolního a školního vzdělávání v Hradci Králové od třicátých let 19. do poloviny 20. století. Představuje možnosti vzdělávání učitelů obecných a měšťanských škol a učitelek mateřských škol v Hradci Králové. Pozornost je věnována také oblasti sociální a sociálně zdravotní péče o děti a mládež v Hradci Králové. Pokrokový Hradec Králové neopomněl do realizace v moderní město zahrnout i oblast školství. Součástí publikace je unikátní obrazový a fotografický materiál ze sbírky Muzea východních Čech v Hradci Králové a soukromých sbírek.

Vydání publikace bylo podpořeno

Statutárním městem Hradec Králové
(„Fond na podporu veřejně prospěšných projektů“ na zachování a obnovu památkového fondány území města Hradce Králové)
 
Státním fondem kultury České republiky
(Projekt - ediční počin v oblasti neperiodických a periodických publikací)
 
 
PAVLA KORITENSKÁ
HURÁ DO ŠKOLY! ... V HRADCI KRÁLOVÉ
 
Překlad resumé: Jan Koritenský (Aj), Vojtěch Brádle (Nj), Florence Roby-Herrmann (Fj)
Jazyková korektura: Iveta Juranová
Grafická úprava: Martin Hlavatý
Foto: Miroslav Beneš
Sken: Lada Fialová
Tisk: H.R.G., spol.s.r.o., Litomyšl
Vydavatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové
První vydání
 
© 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové
ISBN 978-80-87686-08-9
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové