Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > HRADEC KRÁLOVÉ KMOTREM HRABYNĚ
MaléStředníVelkéExtra velké

HRADEC KRÁLOVÉ KMOTREM HRABYNĚ

HRADEC KRÁLOVÉ KMOTREM HRABYNĚ
PhDr. Jaroslava Pospíšilová, MVČ
Fotografie z alba fotografií válkou zničené Hrabyně

70 let od vyhlášení akce Budujeme Slezsko

V letošním roce uplynulo 70 let od vyhlášení akce „Budujeme Slezsko“. Měla pomoci válkou nejvíce zasažené části Čech a Moravy, v níž se v dubnu roku 1945 odehrávaly těžké frontové boje ostravsko-opavské operace. Jednotlivá města v Čechách a na Moravě, která neutrpěla válečné škody, se stala kmotry slezských měst a obcí a pomáhala finančně i materiálně při jejich obnově. Také Hradec Králové byl o kmotrovství požádán, a to jednou z nejpostiženějších obcí Hrabyní, významným poutním místem Slezska, ležícím mezi Opavou a Ostravou.
Předeseda MNV v Hradci Králové J. Němec v Hrabyni (Slezské zemské muzeum Opava)
Úlohu kmotra město Hradec Králové ochotně přijalo a potvrdilo v Hrabyni dne 18. července 1946 při návštěvě delegace Místního národního výboru Hradce Králové vedené tehdejším předsedou MNV JUDr. Janem Němcem. Slavnostní akt se konal bezprostředně po návštěvě prezidenta republiky Edvarda Beneše v obci. Hradec Králové pak v letech 1945-1948 pomáhal Hrabyni, organizoval veřejné sbírky finanční i materiální. Do akce se také zapojily místní školy, tělovýchovné a společenské organizace, závody i politické strany.
Vystoupení folklórního souboru

Vzpomínková akce k 70. výročí návštěvy
prezidenta Edvarda Beneše na Opavsku

Akci „Budujeme Slezsko“, návštěvu prezidenta E. Beneše a kmotrovství Hradce Králové si Obecní úřad Hrabyně spolu se Slezským zemským muzeem v Opavě připomněly dne 6. 9. 2016 slavnostní konferencí, jejíž součástí byl i křest knihy Slezsko znovuzrozené. Po slavnostních zdravicích zástupců Moravskoslezského kraje, města Opavy a hostitelské Hrabyně přednesli své příspěvky historikové.
Pohled do sálu Kulturního domu v Hrabyni
Konference se zúčastnila a svůj referát o podobách hradeckého kmotrovství přednesla také historička Muzea východních Čech v Hradci Králové PhDr. Jaroslava Pospíšilová. Ze sbírek muzea také představila přítomným album fotografií, které obec Hrabyně tehdy věnovala městu - svému kmotrovi. Zároveň se podařilo zde navázat kontakty s pamětníky a získat další cenné informace a obrazové dokumenty. Pomohou připomínat a rozšířit povědomí o příkladné lidské solidaritě, na kterou může být město Hradec Králové opravdu hrdé.
Album fotografií válkou zničené Hrabyně
Propagace akce v hradeckém tisku
Fotografie z alba fotografií válkou zničené Hrabyně
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové