Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > HLEDÁME MISTRY TRADIČNÍ RUKODĚLNÉ VÝROBY
MaléStředníVelkéExtra velké

HLEDÁME MISTRY TRADIČNÍ RUKODĚLNÉ VÝROBY

HLEDÁME MISTRY TRADIČNÍ RUKODĚLNÉ VÝROBY
J. Šinták, MVČ
Královéhradecký kraj a Muzeum východních Čech v Hradci Králové vyzývá k předkládání nominací na titul Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje. Doživotně udělovaný titul je určen pouze občanům České republiky, jejichž činnost je spjata s územím Královéhradeckého kraje, a kteří ovládají postupy, dovednosti, znalosti a technologie v daném oboru tradiční rukodělné výroby, prezentují je na přehlídkách, výstavách a specializovaných akcích zaměřených na tradiční lidová řemesla a předávají své profesní dovednosti a zkušenosti svým následovníkům. Návrhy v písemné podobě na předem stanovených formulářích zasílejte do 31. ledna 2018. Slavnostní předání ocenění se bude konat na Mezinárodním folklorním festivalu Pod Zvičinou v Lázních Bělohrad dne 17. června 2018.
Kdo může být navržen?
Občané České republiky s trvalým pobytem na území Královéhradeckého kraje, kteří souhlasí se spoluprací při pořizování dokumentace užívaných postupů a dovedností s Muzeem východních Čech v Hradci Králové, které je pověřené výkonem Regionálního pracoviště pro tradiční lidovou kulturu Královéhradeckého kraje.
 
Kdo může návrh podat?
Fyzická nebo právnická osoba (vědecké a odborné instituce, muzea, spolek či jiné zájmové organizace působící v daném oboru, orgány státní správy a samosprávy).
 
Kam návrh zaslat?
Návrhy v písemné podobě na předem stanovených formulářích zasílejte do 31. 1. 2018 na adresu: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Regionálního pracoviště pro tradiční lidovou kulturu Královéhradeckého kraje, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1.
 
Úplná pravidla pro podávání nominací, formulář a souhlas kandidáta

Formát Word:

Pravidla pro udělení titulu (doc)
Formulář návrhu k nominaci (doc)
Souhlas kandidáta (doc)

Formát PDF:
Pravidla pro udělení titulu (pdf)
Formulář návrhu k nominaci (pdf)
Souhlas kandidáta (pdf)
 
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové