Obrázek stránky
Domovská stránka > PUBLIKACE > Publikace > GOTICKÉ A RANĚ RENESANČNÍ UMĚNÍ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH 1200-1550
MaléStředníVelkéExtra velké

GOTICKÉ A RANĚ RENESANČNÍ UMĚNÍ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH 1200-1550

GOTICKÉ A RANĚ RENESANČNÍ UMĚNÍ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH 1200-1550
GOTICKÉ A RANĚ RENESANČNÍ UMĚNÍ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH 1200-1550
Ivo Hlobil - Milan Dospěl (eds.)
Příspěvky z vědecké konference
 
 
 
Vydavatel:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové,
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1
 
Publikace vznikla v rámci projektu Regionální spolupráce AV ČR v. v. i. s Královéhradeckým krajem (2014).
 
ISBN 978-80-87686-05-8

 

Publikace je volně ke stažení (pdf, 10 MB).

Kolektivní monografie je věnována problematice středověkého a raně renesančního umění ve východních Čechách. Kniha prezentuje soubor příspěvků přednesených na stejnojmenné vědecké konferenci na sklonku roku 2013 v Hradci Králové, kde zazněly více než dvě desítky referátů pokrývajících oblasti regionální historie, výtvarné kultury, archeologie, památkové péče, včetně problematiky restaurování a galerijní prezentace. Kolektivní monografie, která vznikla v rámci projektu regionální spolupráce Akademie věd ČR, v. v. i. s Královéhradeckým krajem, představuje první etapu výzkumného záměru věnovaného středověké a raně renesanční výtvarné kultuře východních Čech. Konferenční setkání podpořené Hejtmanstvím Královéhradeckého kraje bylo iniciováno ve spolupráci s Muzeem východních Čech v Hradci Králové, Ústavem dějin umění AV ČR v Praze a Katedrou dějin umění FF UP v Olomouci.
 
Publikace byla vydána pouze elektronicky.
GOTICKÉ A RANĚ RENESANČNÍ UMĚNÍ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH 1200-1550
Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200−1550.
Příspěvky z veědecké konference v Hradci Králové 2014
 
© Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2014  
© Lucie Bartůňková, Martina Beková, Radek Bláha, Bogusław Czechowicz, Pavol Černý, Jana Čevonová, Helena Dáňová, Milan Dospěl, Kateřina Horníčková, Vladimír Hrubý, Tomáš Knoflíček, Miroslav Kovář, Pavel Mach, Aleš Mudra, Magda Polanská, Šárka Radostová, Hana Runčíková, Jiří Slavík, Jan Štětina, Eleonora Tehníková, Veronika Tobiášová, Hana Vítová, Hana Vorlová, Zuzana Všetečková  
 
Redakce: Marek Perůtka, Milan Dospěl
Překlad resumé: Sean Mark Miller
Jazyková redakce: Tatiana Štemberová
Grafická úprava a sazba: Ondřej Bouška  
Publikace vznikla v rámci projektu Regionální spolupráce AV ČR v. v. i. s Královéhradeckým krajem (2014).  
Vydání první
Publikace byla vydána pouze elektronicky.
 
ISBN 978-80-87686-05-8
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové