Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > Germáni v Plotištích nad Labem
MaléStředníVelkéExtra velké

Germáni v Plotištích nad Labem

Germáni v Plotištích nad Labem
1. prosince 2011, Mgr. Pavel Hornik

V úterý 29. listopadu 2011 proběhla v prostorách archeologického oddělení MVČ akce nazvaná „Druhý východočeský seminář zaměřený na studium materiálu“. Byla uspořádána pod záštitou České archeologické společnosti při AV ČR a kromě Muzea východních Čech v Hradci Králové se na ní podílelo i Východočeské muzeum v Pardubicích. Odborné veřejnosti byla poskytnuta možnost blíže prostudovat část nálezů ze známých germánských žárových hrobů v Plotištích nad Labem, zkoumaných hradeckým muzeem ve spolupráci s tehdejším ARÚ ČSAV v Praze během 60. let 20. století. Svým charakterem a především rozsahem se totiž toto pohřebiště řadí k nejvýznamnějším lokalitám doby římské a počátku doby stěhování národu v celé střední Evropě. Kromě toho byly prezentovány i některé nové nálezy z téhož území. Pozvání na seminář přijali odborníci Archeologického ústavu AV ČR v Brně, Ústavu archeologie a muzeologie MU v Brně, Katedry archeologie Univerzity Hradec Králové, Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou a Východočeského muzea v Pardubicích. Setkání oživila i účast studentů archeologie z Hradce Králové, Prahy a Pardubic.
II. východočeský seminář zaměřený na studium materiálu. Germáni v Plotištích nad Labem.
II. východočeský seminář zaměřený na studium materiálu. Germáni v Plotištích nad Labem.
II. východočeský seminář zaměřený na studium materiálu. Germáni v Plotištích nad Labem.
II. východočeský seminář zaměřený na studium materiálu. Germáni v Plotištích nad Labem.
II. východočeský seminář zaměřený na studium materiálu. Germáni v Plotištích nad Labem.
II. východočeský seminář zaměřený na studium materiálu. Germáni v Plotištích nad Labem.
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové