Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > Dvě badatelské návštěvy z opačných konců světa během dvou dnů
MaléStředníVelkéExtra velké

Dvě badatelské návštěvy z opačných konců světa během dvou dnů

Dvě badatelské návštěvy z opačných konců světa během dvou dnů
PhDr. Jaroslava Pospíšilová, historička

V pondělí dne 15. srpna 2011 navštívil naše muzeum japonský student Univerzity ve Wasedě pan Takashi Sasaki z Tokia. Za téma své diplomovou práce si vybral významného architekta Jana Kotěru (1871-1923), který navrhl mj. také budovu Muzea východních Čech v Hradci Králové. Cílem jeho práce, jak sdělil pracovníkům oddělení, bude seznámit japonskou veřejnost s jedním ze zakladatelů moderní české architektury, který není v Japonsku dosud znám. Po prohlídce muzea byl v historickém oddělení seznámen s dokumentací, týkající se stavby muzejní budovy, zejména s Kotěrovými plány a korespondencí. Z celé řady z nich si pro potřeby své práce pořizoval vlastní fotodokumentaci. Ve spolupráci s výstavním a propagačním oddělením a muzejním fotografem  mu byly také zhotoveny digitální kopie z velkých formátů plánů muzejní budovy.

Následujícího dne přijel do v historického oddělení bádat doktorand Kalifornské univerzity v Berkeley (USA) Scott Edwards z New Yorku. Tématem jeho závěrečné práce je tisk a hudba v Čechách a na Moravě v 16. století. Studiu jedenácti předložených starých hudebních tisků převážně  norimberské provenience věnoval celý den a pracovníkům muzea při odchodu sdělil, že jejich studium mělo pro jeho práci velký význam.
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové