Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > Dokončený archeologický výzkum
MaléStředníVelkéExtra velké

Dokončený archeologický výzkum

Dokončený archeologický výzkum
31. 3. 2011

Archeologické oddělení muzea východních Čech dokončilo v březnu po zimní přestávce výzkum na stavbě polní cesty v Plotištích nad Labem. Podařilo se odkrýt a zdokumentovat část germánského sídliště zahrnujícího dva zahloubené domy a velké technologické zařízení, snad vápenickou pec ze starší doby římské, tedy z období krátce po přelomu letopočtu. Vedle početných zlomků keramických nádob byla nalezena také vzácná kostěná postranice koňského postroje.

Krátce před koncem výzkumu byl náhodně objeven krecht, neboli jáma na skladování zemědělských plodin, nejčastěji řepy, se zlomky keramiky datované do 17. až 18. století. Ojedinělé zlomky keltské keramiky (1. stol. př. n. l.) a keramiky kultury se zvoncovitými poháry (konec 3. tis. př. n. l.) stejně tak, jako i starší nálezy v muzejních sbírkách dokládají, že labská terasa západně od Plotišť, Předměřic, Lochenic skrývá ještě mnohé doklady osídlení napříč celým pravěkem a zasluhuje nejen větší pozornost odborníků, ale i větší ochranu.
P1010947
P1010920
P1010842
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové