Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > DLOUHODOBÉ UZAVŘENÍ SPOLEČENSKOVĚDNÍ KNIHOVNY
MaléStředníVelkéExtra velké

DLOUHODOBÉ UZAVŘENÍ SPOLEČENSKOVĚDNÍ KNIHOVNY

DLOUHODOBÉ UZAVŘENÍ SPOLEČENSKOVĚDNÍ KNIHOVNY
Společenskovědní knihovna bude od 1. 8. 2017 z důvodu stěhování knižního fondu v rámci rekonstrukce budovy muzea na Eliščině nábřeží uzavřena. Předpokládaný termín nového otevření knihovny je v jarních měsících roku 2019. V řešení je možnost omezeného provozu knihovny a badatelského servisu v náhradních prostorách včetně umístění badatelského počítače s fondem významných východočeských periodik k prezenčnímu studiu.
 
Základní informace a kontakt: www.muzeumhk.cz/zakladni-informace.html
Online katalogy knihoven: www.muzeumhk.cz/knihovna.html
Významná východočeská periodika (náhled): k4.muzeumhk.cz
Nejstarší hudební rukopisy ze sbírky MVČ: www.manuscriptorium.com
GB  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA:
denně mimo pondělí 9.00-17.00 hodin

VSTUPNÉ
expozice a výstavy:

základní  50 Kč
snížené   20 Kč
rodinné 100 Kč
více...

.
© 2017 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové