Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > DIGITÁLNÍ REPRODUKCE ARCHEOLOGICKÝCH SBÍREK
MaléStředníVelkéExtra velké

DIGITÁLNÍ REPRODUKCE ARCHEOLOGICKÝCH SBÍREK

DIGITÁLNÍ REPRODUKCE ARCHEOLOGICKÝCH SBÍREK
Projekt digitalizace a internetové prezentace archeologických sbírek východních Čech a Slaska Opolskiego

Projekt je zaměřen na uchování a zveřejnění rozsáhlých souborů doprovodné archeologické dokumentace s cílem zpřístupnit tyto prameny široké veřejnosti, a zároveň předejít jejich znehodnocení či úplnému zániku.

Ředitelky Muzea východních Čech v HK a polského Muzea Śląska Opolskiego w Opolu se v polovině července sešly za účelem projednání spolupráce na projektu digitalizace a internetové prezentace archivních fondů, vztahujících se k archeologickým památkám ve východních Čechách a Śląsku Opolskim.

Obě muzea disponují bohatými soubory archiválií, které zahrnují terénní zápisky a plány archeologických výzkumů, inventární knihy, kartotéky, skleněné i svitkové negativy, a to od konce 19. století do současnosti. Většina těchto dokumentů existuje v jediném exempláři a představuje tak nenahraditelný zdroj informací o archeologických nálezech v obou regionech.

Společnou prezentací výsledků se obě instituce pokusí ukázat, že pravěké kultury neznaly dnešních politických hranic, a prolomit tak zažité regionální vnímání archeologického kulturního dědictví. Šíření pramenů k paměti krajiny ve svém důsledku může podpořit úctu a ohleduplnost lidí k místu, kde žijí, a to na obou stranách česko-polské hranice.
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové