Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > DEPOT STŘÍBRNÝCH DENÁRŮ
MaléStředníVelkéExtra velké

DEPOT STŘÍBRNÝCH DENÁRŮ

DEPOT STŘÍBRNÝCH DENÁRŮ
Mgr. Pavel Horník, PhDr. Miroslav Novák, MVČ
Na sklonku roku 2015 byl na Královéhradecku nalezen mimořádně významný orbou narušený mincovní depot. Na základě této informace byl s pomocí nálezců zorganizován systematický průzkum odborně zaštítěný pracovníky Muzea východních Čech v Hradci Králové, při němž se podařilo zachránit před dalším poškozením zemědělskými pracemi na 103 mincí z období těsně před zlomem letopočtu. Jednalo se převážně o stříbrné denáry z období římské republiky a raného císařství. Tedy z doby vlády Julia Caesara a prvního císaře Augusta. Ačkoli se pozdní republikánské mince těšily u Germánů značné oblibě a mezi barbary mohly kolovat delší dobu, absence pozdějších ražeb, ukazuje, že soubor mincí mohl být do země uložen někdy okolo přelomu starého a nového letopočtu.
Finanční obnos blížící se ročnímu žoldu římského legionáře té doby, představoval na svou dobu bezesporu zajímavý obnos. Také pro soudobé germánské obyvatelstvo představoval poklad nemalý zdroj kvalitního stříbra. Na nalezišti se podařilo vedle mincí vyzvednout ze země i rozličné předměty z jiných kovů, zejména z bronzu a také zlomky keramických nádob. Mezi nejatraktivnější nálezy patří bronzové spony - spínadla oděvu, místní i římské výroby, některé dokonce zdobené stříbrným drátem. O dobré životní úrovni na sídlišti svědčí části římských bronzových nádob.
Část nálezů patřila ještě keltskému obyvatelstvu, které sídliště obývalo ve dvou staletích předcházejících uložení depotu. Po určité přestávce lokalitu znovu osídlili Germáni. Nálezy kladou jejich přítomnost zejména do druhého století, a to do období souvisejícího s tzv. markomanskými válkami. Část nálezů můžeme datovat do následujícího třetího století, okrajově pak i do 4. století. Soubor nálezů představuje historický pramen zcela mimořádné hodnoty. Po ukončení dlouhého cyklu konzervátorských prací a odborného vyhodnocení vypoví nalezený soubor o historických událostech, prostém životě místních obyvatel i ekonomickém systému své doby. Po té se s nálezem bude moci ve výstavě potěšit i široká veřejnost. Nálezcům patří dík za příkladný přístup ke kulturnímu dědictví, za odhalení naleziště i následnou obětavou spolupráci při jeho záchraně.
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové