Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > XXVI. Den Země v muzeu
MaléStředníVelkéExtra velké

XXVI. Den Země v muzeu

XXVI. Den Země v muzeu
RNDr. Bohuslav Mocek, MVČ
den-zeme-2016-001
Den Země, připadající na 22. dubna, vyhlásili američtí studenti v roce 1970 s cílem podpořit přijetí nových ekologických zákonů a docílit zvýšení finančních prostředků na ochranu životního prostředí. Naše muzeum nabízí v tomto období tématické programy pro školy i přátele přírody z řad veřejnosti již od roku 1990, kdy se k tomuto významnému mezinárodnímu dni přihlásila i naše republika. Příležitost přispět k ekologické výchově a přiblížit přírodní zajímavosti regionu jsme využili i letos v pátek 22. dubna 2016.
den-zeme-2016-002
Pracovníci přírodovědeckého oddělení připravili na pracovišti v Gajerových kasárnách výstavku více než 100 druhů jarních rostlin a 30 druhů hub. Účastníci akce si zde mohli také prohlédnout živé ukázky vodního hmyzu, 4 druhy obojživelníků a slepýše křehkého. Zájemci si prověřili svoje znalosti v poznávání rostlin a živočichů nejen na výstavě, ale též na vycházce do blízkých Šimkových a Žižkových sadů. Zde pozorovali městské ptáky, včetně původně lesních druhů, které se ve městech usidlují teprve v posledním desetiletí jako např. holub hřivnáč a sojka obecná. Na exkurzi měli také možnost zalovit ve vodách jezírek v Šimkových sadech. Zde převládaly drobné larvy vodního hmyzu, menší druhy potápníků, nalezena byla i larva vážky.
den-zeme-2016-003
Podle aktuálních ohlasů proběhl Den Země v muzeu ke spokojenosti pořadatelů i účastníků, čítajících na 120 žáků a studentů  s pedagogickým doprovodem. A tak doufejme, že jediným rušivým momentem akce byla hudba z reprobeden připravovaného majálesu, přehlušující zpěv ptáků, který je jako metoda poznávání ptačích druhů zajímavou součástí přírodovědeckých exkurzí.
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové