Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > DEKLARACE O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI UHK A MVČ
MaléStředníVelkéExtra velké

DEKLARACE O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI UHK A MVČ

DEKLARACE O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI UHK A MVČ
Pestré výstavy pro veřejnost, rozkvět nabídky celoživotního vzdělávání, bohatší možnosti praxí pro studenty i rozvoj vědecké a publikační činnosti. Aby dosáhly těchto vizí, zpečetily Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové a Muzeum východních Čech v Hradci Králové 6. února 2015 podpisem Deklarace o vzájemné spolupráci svůj zájem o posílení společné pozice v očích veřejnosti i odborníků.
Podpis Deklarace o vzájemné spolupráci - Naďa Machková Prajzová, ředitelka Muzea východních Čech v Hradci Králové a Pavlína Springerová, děkanka Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové
Instituce se tak mohou těšit na součinnost ve vypracovávání vědeckých i rozvojových projektů nebo prohloubení výzkumné práce. Studentům hradecké „fildy“ umožní nová dimenze vztahu fakulty s muzeem především rozšíření možností vlastního vzdělávání a získávání dalších vědomostí i pracovních zkušeností v rámci praxí.

„Považuji za přirozené, že dvě instituce nalézající se na protilehlých březích Labe k sobě budou mít vzhledem ke svému charakteru velmi blízko. Za svůj úkol považuji otevírat naši fakultu veřejnosti, hledat možnosti spolupráce s dalšími vzdělávacími a kulturními institucemi či firmami, kde naši studenti mohou získávat první cenné pracovní zkušenosti,“ říká o nově potvrzeném partnerství děkanka Filozofické fakulty
Univerzity Hradec Králové Pavlína Springerová.

A ředitelka Muzea východních Čech Naďa Machková Prajzová dodává: „Muzeum je především obrovskou databankou, je neuvěřitelně pestrým, systematicky budovaným souborem dokladů o historii a kultuře regionu, který je k dispozici ke studiu a bádání. Ráda bych, abychom touto deklarací daly mimo jiné najevo podporu společné práce studentů či doktorandů, kteří mohou využívat muzejní fondy při psaní svých prací a objevovat tak nové pro dokreslení historie a vývoje kraje. Možná právě tito studenti budou dalšími pracovníky muzea a aktivně se podílet na jejich formování a vzdělávání, je zajímavou příležitostí pro obě strany. Konkrétním dopadem bude například volný vstup studentů některých oborů na výstavy a stálé expozice.“
Deklarace o vzájemné spolupráci
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové