Obrázek stránky
Domovská stránka > PUBLIKACE > Publikace > CESTA DÍVEK ZA VZDĚLÁNÍM
MaléStředníVelkéExtra velké

CESTA DÍVEK ZA VZDĚLÁNÍM

CESTA DÍVEK ZA VZDĚLÁNÍM
CESTA DÍVEK ZA VZDĚLÁNÍM - obálka publikace
Cílem této publikace je seznámit čtenáře s podmínkami dívčího vzdělávání v Hradci Králové a okolí. Časové období je ohraničeno založením hradecké vyšší dívčí školy v roce 1869 a končí v polovině 20. století, kdy organizační změny ve struktuře českého školství znamenaly pro řadu uvedených škol jejich zánik nebo podstatné změny v dalším vývoji. Publikace seznamuje s dívčími středními a odbornými školami, soukromými dívčími školami a chlapeckými ústavy, kam získaly dívky postupně přístup ke studiu a je doplněna řadou unikátních fotografií.
Cena: 100 Kč vč. DPH.
Publikaci je možné objednat na emailové adrese: i.nyvltova@muzeumhk.cz
Cesta dívek za vzděláním
Vydání publikace bylo podpořeno Ministerstvem kultury České republiky z programu kulturní aktivity – podprogramu A: Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií.
Cesta dívek za vzděláním
Cesta dívek za vzděláním
PAVLA KORITENSKÁ: CESTA DÍVEK ZA VZDĚLÁNÍM
Překlad resumé: Jana Kostincová (Aj), Vojtěch Brádle,
Petr Schleglel (Nj), Ilona Krpatová (Fr)
Grafická úprava, sazba, sken: Jiří Šinták
Foto: Miroslav Beneš
Tisk: H.R.G. spol. s r. o., Litomyšl
Vydavatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové,
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1
Náklad: 500 ks

První vydání
© 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové
ISBN 978-80-85031-94-2
Cesta dívek za vzděláním
Cesta dívek za vzděláním
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové