Obrázek stránky
Domovská stránka > PUBLIKACE > Publikace > BOHUSLAV MOCEK: LABE V HRADCI KRÁLOVÉ, PŘÍRODA ŘEKY VE MĚSTĚ A OKOLÍ
MaléStředníVelkéExtra velké

BOHUSLAV MOCEK: LABE V HRADCI KRÁLOVÉ, PŘÍRODA ŘEKY VE MĚSTĚ A OKOLÍ

BOHUSLAV MOCEK: LABE V HRADCI KRÁLOVÉ, PŘÍRODA ŘEKY VE MĚSTĚ A OKOLÍ
Bohuslav Mocek: Labe v Hradci Králové, příroda řeky ve městě a okolí
Vydavatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové,
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1
Autoři fotografií: Archiv Povodí Labe s.p., M. Beneš, T. Bělka, V. Lemberk, M. Mikát, B. Mocek, V. Samková, M. Štambergová, J. Špaček
Sazba a grafická úprava: Jiří Šinták
Tisk: H.R.G. spol. s r.o., Litomyšl
Náklad: 1000 výtisků
Rok vydání: 2012
ISBN 978-80-85031-91-1
Bohuslav Mocek: Labe v Hradci Králové, příroda řeky ve městě a okolí, foto J. Šinták
Bohuslav Mocek: Labe v Hradci Králové, příroda řeky ve městě a okolí, foto J. Šinták
Bohuslav Mocek: Labe v Hradci Králové, příroda řeky ve městě a okolí, foto J. Šinták
Bohuslav Mocek: Labe v Hradci Králové, příroda řeky ve městě a okolí, foto J. Šinták
Bohuslav Mocek: Labe v Hradci Králové, příroda řeky ve městě a okolí, foto J. Šinták
Bohuslav Mocek: Labe v Hradci Králové, příroda řeky ve městě a okolí, foto J. Šinták
Bohuslav Mocek: Labe v Hradci Králové, příroda řeky ve městě a okolí, foto J. Šinták
Brožura se na 37 stranách zabývá přírodními poměry nížinného úseku řeky Labe v okolí Hradce Králové. Pozornost je věnována základním polabským biotopům (tok řeky, břehy a hráze, lužní porosty a slepá ramena, vlhké louky) a jejich flóře a fauně. Text je doprovázen množstvím fotografií běžných a nápadných nebo naopak vzácných a skrytě žijících druhů rostlin a živočichů. Přiložená mapa s vyznačením popisovaných přírodních prvků nabízí zájemcům možnost poznávacích výletů na trasách stávajících turistických a cyklistických stezek podél Labe, od Předměřic nad Labem po Vysokou nad Labem.
Hradec Králové
Tato publikace byla vydána s finanční podporou města Hradec Králové, dostupná je na recepci Muzea východních Čech v Hradci Králové.
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové