Obrázek stránky
Domovská stránka > PUBLIKACE > Publikace > ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH - SUPPLEMENTUM 2, ZDECHOVICE – STŘEDOVĚKÉ POHŘEBIŠTĚ
MaléStředníVelkéExtra velké

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH - SUPPLEMENTUM 2, ZDECHOVICE – STŘEDOVĚKÉ POHŘEBIŠTĚ

ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH - SUPPLEMENTUM 2, ZDECHOVICE – STŘEDOVĚKÉ POHŘEBIŠTĚ
/ ARCHAEOLOGY OF EASTERN BOHEMIA- SUPPLEMENTUM 2,
ZDECHOVICE – MEDIEVAL BURIAL GROUND
Monografie přináší souhrnné zpracování kostrového pohřebiště v areálu zámku ve Zdechovicích. Na tzv. Čestném nádvoří zde došlo k odkryvu 104 hrobů s celkem 113 jedinci.
 
 
 
 

Vydává:
Muzeum východních Čech
v Hradci Králové.
Formát: 447x303 mm
ISBN 978-80-87686-18-8
Cena: 290 Kč
V roce 2013 proběhl rozsáhlý výzkum v areálu zámku ve Zdechovicích. Na tzv. Čestném nádvoří došlo k odkryvu 104 hrobů s celkem 113 jedinci. Monografie přináší souhrnné zpracování tohoto kostrového pohřebiště z konce 12. a především průběhu 13. století. Pohřby byly uloženy do kulturní vrstvy datované od 10. do 12/13. století. Pohřebiště stojí z hlediska vývoje pohřebního ritu na počátku etážového pohřbívání v Čechách, které se praktikovalo vlastně až do 20. století.
ZDECHOVICE – STŘEDOVĚKÉ POHŘEBIŠTĚ
ARCHEOLOGIE VÝCHODNÍCH ČECH - SUPPLEMENTUM 2

Pavel Horník – Radek Bláha – Petra Sehnoutková – Martin Mazáč

Redakční příprava: Mgr. Pavel Horník, PhDr. Miroslav Novák, Ph.D.  
Obálka: Jiří Šinták
Jazyková redakce: Mgr. Olga Macáková
Překlady do angličtiny a němčiny: Mgr. Jan Machala, Mgr. Dana Zapletalová
Tisková příprava: Pavel Mervart, P.O. Box 5, 549 41 Červený Kostelec
Vytiskla tiskárna: Powerprint, s.r.o. Praha
Náklad: 400 výtisků

Recenzenti:
PhDr. Jan Frolík, CSc., Archeologický ústav, Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i.
Mgr. Martin Čechura, Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace

Adresa redakce:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové
tel.: 495 514 624, 495 514 631
e-mail: archeo@muzeumhk.cz
www.muzeumhk.cz/archeologie-vychodnich-cech.html

(c) 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové.

ISBN 978-80-87686-18-8

EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové