Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V CHLUMCI NAD CIDLINOU
MaléStředníVelkéExtra velké

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V CHLUMCI NAD CIDLINOU

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V CHLUMCI NAD CIDLINOU
Mgr. Radek Bláha, MVČ
Čepel dýky
Královéhradecko patří již od vrcholného středověku k silně urbanizovaným oblastem. Kromě základní sítě královských měst – Hradce Králové, Jaroměře, Dvora Králové a jiných – zde již od 13. století vznikala další městská střediska lokálního významu. K nim lze nepochybně zařadit i Chlumec nad Cidlinou, kde od přelomu května a června provádějí archeologové Muzea východních Čech v Hradci Králové na východním okraji historického jádra města záchranný archeologický výzkum v souvislosti se stavbou nového mostu přes Cidlinu.
Zahloubený objekt ze 13. století související se zpracováním železné rudy
Na pravém (západním) břehu byla odhalena část cesty zpevněné říčními valounky vedoucí z města směrem na Hradec Králové. Nejstarší dochovaný horizont této komunikace můžeme datovat již nejméně do 15. století. Severně od této cesty se podařilo odkrýt základové opukové zdivo, které souvisí s bránou či brankou, kudy se vstupovalo do města. K bráně přiléhal zděný dům, z něhož byla zachycena část základových zdí z opuky a cihel. Zachovala se částečně i cihlová podlaha. V zásypu podlahy byly nalezeny velice četné zlomky kuchyňských nádob (mísy, pánve, hrnce) opatřené žlutou polevou, dále zlomky kameninových džbánů, které pocházejí z oblasti Lužice. Kromě keramiky lze uvést kuchyňský odpad v podobě zlomků zvířecích kostí, kovy jsou zastoupeny v podobě hřebíků. Rovněž se podařilo nalézt několik drobných mincí, jejich obraz je však setřelý. Nálezy lze datovat do 16. – 18. století. Není vyloučeno, že dům zanikl v souvislosti s některým z požárů města. Zajímavostí je kamenná sekera, která pochází z mladší či pozdní doby kamenné a původně snad byla zazděna do obvodových zdí domu či umístěna do konstrukce střechy jako tak zvaný hromový klín.
Část suterénu zaniklého domu ze 14. století s pozůstatky dřevěné konstrukce (vodorovný trám a sloup)
Základy uvedeného domu překryly starší objekt v podobě jámy, v jejímž zásypu byla hojně nalezena železná struska. Keramika tento objekt datuje předběžně do 13. století. Jedná se o doklad osídlení z počátků dnešního Chlumce, kdy na břehu Cidliny stávala osada, jejíž obyvatelé zpracovávali dosti pravděpodobně místní bahenní rudu.
Úsek středověké komunikace zpevněný říčními valouny
Při jihozápadním okraji staveniště se podařilo odkrýt i část suterénu domu pravděpodobně ze 14. století. Konstrukci zajišťovaly mohutné dřevěné sloupy umístěné v rozích a vodorovně uložené trámy, částečně i opuková plenta. Ve vrstvách souvisejících s původní dřevěnou podlahou byly nalezeny keramické zlomky, fragmenty skleněných nádob a části nádob dřevěných. K pozoruhodným předmětům patří i čepel dýky.
Uvedené nálezy ukazují na kontinuitu osídlení v oblasti dnešního Klicperova náměstí od 13. století. Ve 14. století zde stála pravidelně rozmístěná zástavba zcela jistě již městského typu. Další rozvoj města nastal v 16. století, kdy se město stalo součástí pernštejnské domény. Při vzniku i rozvoji Chlumce hrála důležitou úlohu jeho poloha na jedné z větví polské cesty spojující Prahu se Slezskem a dalšími oblastmi na severovýchod od našich hranic.
Základy a cihlová podlaha domu ze 16. století
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové