Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM U ADALBERTINA
MaléStředníVelkéExtra velké

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM U ADALBERTINA

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM U ADALBERTINA
Mgr. Radek Bláha, MVČ, 27. 7. 2012
cihla s otiskem tlapky

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM DOLNÍ MĚSTSKÉ HRADBY U ADALBERTINA V HRADCI KRÁLOVÉ

Přibližně před měsícem byla zahájena rekonstrukce dolní terasní zdi na třídě Československé armády u Adalbetina, jejíž část se sesunula v loňském roce. Zemní a stavební práce provází od počátku i archeologický výzkum.

Potvrdil se předpoklad, že terasní zeď obsahuje podstatné části dolní hradby, která vznikla na počátku 16. století. Pod novější plentou se podařilo odhalit původní pravidelný líc hradby z gotických cihel. Na některých cihlách se vyskytly otisky zvířecích tlapek, zejména psích. K cihlám sušícím se před výpalem měla přístup různá zvířata a zvířátka. Kromě psů různých velikostí jsou na hradeckých cihlách doloženy také například stopy kočičí i otisky kopýtek volně pobíhajících vepřů.

Základ hradební zdi byl vystavěn z druhotně použitých pískovcových architektonických prvků, zejména žeber, patek, ostění a podobně, na nichž se v některých případech dochovaly i stopy původního červeného, bílého a modrého nátěru. Mezi materiálem se také vyskytly zlomky gotických náhrobních kamenů s nápisy. Cihly, pískovcové prvky i náhrobky pocházejí z některé stavby zaniklé v husitském období. V úvahu připadá bývalý královský hrad, který ležel právě nad opravovaným úsekem. Další a vzhledem k výskytu zlomků náhrobků snad pravděpodobnější možností je dominikánský klášter, který stával mezi dnešní Kotěrovou ulicí a třídou ČSA, tedy přímo proti místu, kde se prvky nalezly. Možností je samozřejmě více a lze předpokládat, že ke stavbě hradby mohli Hradečané využít materiál z několika zbořenišť.

Zatím vyzvednuté a do našeho muzea přemístěné kamenné fragmenty v počtu zhruba 30 kusů lze zcela předběžně datovat do 14. století. Spolu se staršími podobnými nálezy dokládají, že ve středověkém Hradci stály sakrální i světské stavby mimořádné architektonické úrovně. I to svědčí o významu našeho města a jeho předním postavení v rámci českých zemí.

O dalším postupu archeologického výzkumu a jeho výsledcích budeme dále informovat. Za tradičně vstřícný přístup a pomoc při výzkumu i záchranně cenných nálezů děkujeme investorovi, Městu Hradec Králové, a společnosti Stavremo, která stavbu provádí.
architektonické prvky
cihla s otiskem tlapky
detail části náhrobku
původní líc dolní hradby
řez dolní hradbou
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové