Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > Archeologický výzkum při stavbě dálnice D11
MaléStředníVelkéExtra velké

Archeologický výzkum při stavbě dálnice D11

Archeologický výzkum při stavbě dálnice D11
Pavel Hornik, Miroslav Novák, MVČ, 20. listopadu 2012
Archeologický výzkum při stavbě dálnice D11
V rozmezí června a listopadu 2012 provedlo archeologické oddělení předstihový archeologický výzkum při dostavbě dálnice D11 a přeložky komunikace spojující Plačice a Vlčkovice. Prozkoumaná plocha se nachází mezi železniční tratí a stávají komunikací mezi Plačicemi a Vlčkovicemi. V ploše přeložky výzkum zachytil pozůstatky polykulturního pravěkého sídliště a středověké vesnice ze 13. století. Mimoto byl prozkoumán jeden kostrový dvojhrob únětické kultury (starší doba bronzová 2200 – 1700/1600 př. n. l.). Většina zachycených objektů patří době bronzové, dále pak kultuře zvoncovitých pohárů (závěr eneolitu 2500 – 2200 př. n. l.), posledním zastoupeným obdobím je neolit (7000 – 5000 př. n. l.), který byl prozkoumán především v rámci splachové vrstvy, která překrývala středověké sídliště.
Obr. 1 Sondážní rýhování
Obr. 2 Sondážní rýhování
Obr. 3 Průzkum na hlavní trase dálnice D11
Obr. 4 Skrývka pro přeložku komunikace
Obr. 5 Průzkum pomocí detektoru kovu
Obr. 6 Exkavace objektu v hlavní trase dálnice D11
Obr. 7 Dokumentace objektu
Obr. 8 Řez příkopem
Obr. 9 Řez příkopem
Obr. 10 Půdorys objektu 16
Obr. 11 Řez objektem 28
Obr. 12 Půdorys objektu 27
Obr. 13 Půdorys objektu 11
Obr. 14 Profil sonda 1
Obr. 15 Letecký snímek čtvercové sítě – průzkum splachové vrstvy
Obr. 16 Plocha podrobená archeologickému výzkumu
Obr. 17 Letecký snímek, průzkum pohřbené ornice
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové