Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM POD BÍLOU VĚŽÍ
MaléStředníVelkéExtra velké

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM POD BÍLOU VĚŽÍ

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM POD BÍLOU VĚŽÍ
Mgr. Radek Bláha, MVČ, 27. 1. 2013
Hradec Králové, výzkum pod Bílou věží, začišťování a dokumentační práce
kliknutím na obrázek zvětšíte
Nedílnou součástí rekonstrukce hradecké renesanční dominanty, která byla zahájena v závěru minulého roku, je i archeologický výzkum. Naše pozornost se soustředila do míst bývalé pokladny na východní straně věže, kde vyroste nové turistické zázemí.
Fotografie pilíře gotické kaple (vpravo) a dalších zdiv
Při archeologických pracích se podařilo kromě jiného odkrýt jeden z pilířů cihlové gotické kaple, která vznikla asi ve 14. století. Kromě pilíře se objevily základy starší ohradní zdi, kolem kaple a základy nároží blíže neznámé cihlové stavby, která s kaplí sousedila. Zvláště na severní straně bývalé pokladny byly starší zbytky staveb odstraněny zřejmě při stavbě dodnes stojící barokní kaple z 18. století.

Pozůstatky zdí se kromě běžného fotografického a kresebného záznamu dokumentovaly také pomocí 3D skeneru se senzorem Kinect.
Pilíř gotické kaple a další zdiva dokumentovaná pomocí 3D skeneru
Ze zásypových vrstev se podařilo získat četné zlomky kuchyňské a stolní keramiky, i zlomky skla, dále část železného nástroje s kostěnou rukojetí a kostěný hřeben. Mezi keramikou se objevily například střepy bohatě zdobené kameniny ze 16. 18. století pocházející z Lužice a Slezska, dokládající vysoký životní standard Hradečanů v raném novověku. Zajímavým nálezem je také zlomek pravděpodobně kachle se stylizovaným lidským obličejem. Rovněž se vyskytly druhotně přemístěné zlomky lidských kostí, které mohou pocházet buď ze hřbitova, který se rozkládal kolem kaple či hřbitova u sousedního chrámu Sv. Ducha.
Kostrový hrob u základů bývalé gotické kaple
Na dochované hroby se přišlo při kopání základu pod schodiště na Bílou věž v hloubce kolem 90 cm. Podařilo se odkrýt část hrobu dítěte, které bylo uloženo hlavou k jihu, a část kostry dospělého jedince, který ležel hlavou k západu. Obě kostry ležely částečně na předzákladu staré gotické kaple a pocházejí nejspíše ze 16. – 18. století. Další lidské kosterní pozůstatky se objevily v sousedním výkopu pro elektrický kabel. Hroby zde leží již v hloubce kolem 70 cm pod současnou dlažbou.

Výzkum budeme provádět formou dohledu i při dalších zemních a stavebních pracích.
Ukázka zlomků keramických nádob nalezených pod Bílou věží, 15. – 17. století.
Část dna kameninového džbánu původem z Mužakova (Bad Muskau, SRN), 17.-18. století.
Zlomek kachle (?) s lidskou tváří, 15. – 16. století.
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové