Obrázek stránky
Domovská stránka > PUBLIKACE > Publikace > ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A: vol. 36 - 1, 2
MaléStředníVelkéExtra velké

ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A: vol. 36 - 1, 2

ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A: vol. 36 - 1, 2
Acta Musei Reginaehradecensis S. s: vol. 36 - 1, 2
Nové číslo přírodovědeckého časopisu Acta Musei Reginaehradecensis obsahuje sedm různorodých původních článků z oborů geologie, paleontologie, botanika, zoologie a entomologie. Články mají souvislost s východními Čechami či Muzeem východních Čech, článek věnovaný rozšíření pampelišky osténkaté má nadregionální význam.

Vydavatel:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

ISBN 978-80-87686-15-7
ISSN: 0231-9616
 
Formát: 210x210 mm
Počet stran: 96
Cena: 150 Kč
Obsah
 
Jan Juráček
Vývoj poznání tektoniky české křídové pánve. 2. část (1850–1900)
History of tectonic research of the Bohemian Cretaceous Basin. Part 2 (1850–1900)
 
Stanislav Štamberg
Research by the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové on significant localities with Permian faunas in the Bohemian Massif – Part I – Krkonoše Piedmont Basin, Rudník member
Významné lokality Českého masivu s permskou faunou ve výzkumech Muzea východních Čech v Hradci Králové – Část I. – Podkrkonošská pánev, rudnický obzor
 
Michal Ducháček & Jindřich Chrtek jun.
Phleum exaratum, nově zavlečený druh v České republice
Phleum exaratum, a new alien species for the Czech Republic
 
Věra Samková (ed.)
Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Úpici 4.–7. června 2015
Results of the floristic summer school of the East Bohemian branch of the Czech Botanical Society in Úpice 4–7 June 2015
 
Jaroslav Zámečník
Rozšíření pampelišky osténkaté – Taraxacum disseminatum (sect. Erythrosperma) v České republice (Poznámky k rodu Taraxacum v České republice. I.)
Distribution of Taraxacum disseminatum (sect. Erythrosperma) in the Czech Republic (Notes on the genus Taraxacum in the Czech Republic. I.)
 
Martin Čapek
Pavouci (Araneae) Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály
Spiders of the National Nature Reserve Adršpašsko-teplické skály
 
Tomáš Zapletal
Occurrence of aquatic plants in the diet of brown trout (Salmo trutta morpha fario L.)
výskyt vodních rostlin v potravě pstruha obecného formy potoční (Salmo trutta morpha fario L.)
ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS
SERIES A: SCIENTIAE NATURAES 36-1, 2 (2016)

Práce muzea v Hradci Králové, série A: vědy přírodní 36 - 1, 2 (2016)

Abbreviation bibliografica:
Acta Musei Reginaehradecensis s. A

Odpovědný redaktor: Bc. Tereza Tejklová
Redakční rada: RNDr. Bohuslav Mocek, RNDr. Vladimír Lemberk, RNDr. Věra Samková, Ph.D., RNDr. Kateřina Štajerová,
RNDr. Stanislav Štamberg, CSc., RNDr. Vojtěch Turek, CSc., doc. RNDr. Jan Vítek
Vydavatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové, Česká republika, www.muzeumhk.cz/acta-musei-reginaeahradecensis.html
Náklad: 350 výtisků
Sazba a grafická úprava: Jiří Šinták, Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Tisk: H.R.G. spol. s r.o., Litomyšl
Toto číslo vyšlo: 15. 12. 2017
© 2017 Muzeum východních Čech Hradec Králové
ISBN: 978-80-87686-15-7
ISSN: 0231-9616
Královéhradecký kraj
Realizováno za finanční podpory
Královéhradeckého kraje.
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové