Obrázek stránky
Domovská stránka > PUBLIKACE > Publikace > ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A: vol. 35-2
MaléStředníVelkéExtra velké

ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A: vol. 35-2

ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A: vol. 35-2
Acta Musei Reginaehradecensis S. s: vol. 35-2
Nové číslo přírodovědeckého časopisu, který muzeum vydává, obsahuje devět různorodých původních článků z oborů geologie, botanika, entomologie.

Vydavatel:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

ISBN: 978-80-87686-10-2
ISSN: 0231-9616
 
Cena: 120 Kč

Obsah

Jan Juráček
Vývoj poznání tektoniky české křídové pánve. 1. část (17. stol. – 1849)
History of tectonic research of the Bohemian Cretaceous Basin. Part 1 (17th century – 1849)

Stanislav Čech & Mojmír Opletal
Zajímavé odkryvy s transgresí křídy na fylitech, v okolí Nového Města nad Metují
Significant outcrops with transgressive Cretaceous deposits upon fylite in the vicinity of Nové Město nad Metují

Rajlich Petr
Abiogenní uhlovodíky v uhelné geologii a mineralogii Českého masívu
Deep hydrocarbons in the coal geology and mineralogy of the Czech Massif

Ševčíková Hana
Štítovka jinošská – Pluteus ephebeus – a její výskyt v České republice
Pluteus ephebeus and its occurence in the Czech Republic

Věra Samková (ed.)
Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19. – 22. června 2014)
Results of the floristic summer school of the Czech Botanical Society in Horní Bradlo (19. – 22. June 2014)

Veronika Šilarová & Michal Gerža
Současné rozšíření synantropních druhů podél silnic na území Chráněné krajinné oblasti Orlické hory
The present distribution of synanthropic plants along the roads in the Orlické hory/Eagle Mts Protected Landscape Area (PLA)

Alois Hamet & Zdeněk Vancl
Necílové druhy brouků (Coleoptera) ve feromonových kůrovcových lapačích na území Broumovských stěn a Stolových hor
Non-target beetles in the pheronom traps of the Broumovské stěny and Stolové hory Mountains

Bohatý Martin
Za Zdeňkem Doubkem
Remembering Zdeněk Doubek

Mocek Bohuslav
In memoriam RNDr. Karel Lohniský PhD.
 
 
Součástí tohoto čísla je CD s příspěvky z konference CZECH STONE CLUSTER
konané 15. – 17. 4. 2015 v Rychnově nad Kněžnou
Vydání tohoto čísla bylo finančně podpořeno grantem
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 15KPG03-0007
na podporu publikační činnosti a literatury.
Královéhradecký kraj
Realizováno za finanční podpory
Královéhradeckého kraje.
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové