Obrázek stránky

Časopisy

Muzeum vydává tato periodika:

Acta Musei Reginaehradecensis
(Práce muzea v Hradci Králové, s. A, vědy přírodní)
Časopis uveřejňuje původní práce geologické, botanické a zoologické, zejména floristického, faunistického a ekologického charakteru, zaměřené převážně na východní Čechy. Otiskuje také drobné zprávy, recenze a personálie.

Archeologie východních Čech
Recenzované odborné periodikum zameřené na publikování původních studií a materiálových prací z oboru archeologie v rozsahu území bývalého výchočeského kraje.

Historická fotografie
Sborník pro prezentaci historické fotografie ve fondech a sbírkách České republiky. Uveřejňuje původní odborné práce zaměřené na historickou dokumentární fotografii i na fotografii vytvořenou jako výtvarné dílo.

Královéhradecko
Historický sborník pro poučenou veřejnost. Ve sborníku jsou publikovány příspěvky tematicky se vážící k regionu Královéhradecka. Jsou zveřejňovány především historické příspěvky, studie, materiálové studie z oborů pomocných věd historických, archivních a sbírkových fondech, edice pramenů apod.

Zpravodaj muzea v Hradci Králové
(do roku 1992 „Zpravodaj Krajského muzea východních Čech")
Uveřejňuje každoročně přehled archeologické činnosti v regionu (formou normalizovaných souhrnných článků jednotlivých institucí pověřených archeologickou památkovou péčí), dále původní odborné studie s archeologickou tématikou a zprávy o nálezech v přibližném územním rozsahu bývalého Východočeského kraje.EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové