Obrázek stránky
Domovská stránka > SBÍRKY > Historie > Bydlení - odívání
MaléStředníVelkéExtra velké

Bydlení - odívání

Fond dokumentuje každodenní život obyvatel, tedy bydlení, stravování, odívání, včetně vybavení a zařízení domácností na venkově i ve městech, a to převážně na území východních Čech, některé soubory, například malovaný nábytek, krojové části apod., region výrazně překračují a pokrývají území celé České republiky. Časově fond zahrnuje období od 19. století po současnost. Sbírkové řady obsahují téměř 6000 sbírkových předmětů, uložených v depozitářích č. 307 a 308 (předměty z textilu a kůže - oděvy, klobouky, vějíře, rukavice, kabelky, boty atd.), 019, 322 a 323 (nábytek a dřevěné předměty), 301 (kovové předměty), 302 (kočárky), 413 (plakáty) a ve skříni na chodbě č. 321 (vybavení domácnosti). K nejhodnotnějším částem fondu patří soubor kubistického nábytku, soubor lidového malovaného nábytku a sbírka dětských a loutkových kočárků.

Základem fondu se staly sběry pro Národopisnou výstavu českoslovanskou, která se konala v roce 1895 v Praze, a sbírky původního Městského průmyslového muzea pro severovýchodní část Království českého. Hlavním iniciátorem rozšiřování sbírek byl tehdy MUDR. Otakar Klumpar. Fond velmi utrpěl uložením v nevhodných podmínkách a několikerým stěhováním. Například nábytek byl do roku 1968 uložen v hospodářských objektech zámku Hrádek u Nechanic, odtud byl převezen do bývalé školy v Bělči nad Orlicí a teprve v průběhu první poloviny devadesátých let 20. století byl uložen do temperovaných depozitářů, podobně textil a textilní doplňky byly uloženy v krabicích a skříních nejprve v hlavní budově, od roku 1968 v Bělči nad Orlicí, od roku 1985 v temperovaném depozitáři U Švagerků a teprve v roce 1990 byly přestěhovány do Gayerových kasáren, kde zůstaly uloženy v krabicích, protože depozitáře byly připraveny až o tři roky později. Fond se stávajícími sbírkovými řadami byl ustanoven až na počátku sedmdesátých let 20. století, kdy po nástupu etnografky došlo k systematickému třídění a přehodnocování sbírkových předmětů.
 
Při doplňování fondu bude větší pozornost věnována oblasti východních Čech s důrazem na předměty osobní potřeby, které byly v předcházejících obdobích opomíjeny, například dětské kočárky a další předměty z oblasti péče o děti, osobní hygieny a péče o vzhled, všední oděvy odrážející dobové módní vlivy, předměty sloužící k údržbě oděvů a čistoty v domácnosti nebo usnadňující práci v domácnosti.

Kurátorkou sbírky je Mgr. Martina Vlčková, e-mail: m.vlckova@muzeumhk.cz
Papírový vějíř, 1799
Malovaná truhla, 1830
Josef Gočár, kubistický stolek, 1912
Dětský kočárek, 1905
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové