Obrázek stránky

Archiv výstav

Archív výstav v muzeu

KERAMICKÉ UNIKÁTY

18. 1. 2013 - 6. 3. 2013 | Evropské keramické unikáty z dílen pravěkých hrnčířů: slavný kotlík zdobený plastikami beránků, figurka prasete či jediná známá mužská plastika z období neolitu.

PŘIJĎTE PŘED STO LETY

1. 2. 2013 - 2. 6. 2013 | Výstava mapující historii budovy a instituce muzea od jeho založení v roce 1880 až do padesátých let 20. století. Jaké byly první výstavy, jakým směrem se ubíral trend výstavnictví a muzejnictví v následujících letech?

PŘEDMĚTY Z DALEKÝCH KONČIN

8. 3. 2013 - 23. 6. 2013 | To, že východní Čechy nebyly ani v pravěku izolovaným ostrůvkem v moři, zdokumentuje klenotnice výstavy Pravěk je kůůl! Dokládají to nálezy jantaru, bronzových šperků italského původu, výrobků z Porýní, ...

DIVADLO ČESKÝCH POTULNÝCH LOUTKÁŘŮ

1. 3. 2013 - 1. 9. 2013 | Výstava prezentuje historickou formu českého marionetového divadla, připomíná výtvarnou podobu a technologii tehdy nejběžněji používaných loutek a dekorací z dílen nejvýznamnějších řezbářských mistrů 19. a počátku 20. století.

RIŽSKÁ SECESNÍ ARCHITEKTURA

19. 4. 2013 - 30. 6. 2013 | Historické centrum Rigy bylo v roce 1997 zařazeno na seznam Světového dědictví UNESCO. Seznam odkazuje na kvalitu a kvantitu rižské secesní architektury, která nemá nikde ve světě obdoby...

CESTA DÍVEK ZA VZDĚLÁNÍM

21. 6. 2013 - 24. 11. 2013 | Výstava připomíná nelehkou cestu dívek za vzděláním v dobách minulých. Je zde představena historie dívčího školství od konce šedesátých let 19. století do první poloviny 20. století v Hradci Králové a okolí.

ČESKOSLOVENSKÉ LEGIE 1914-1920 A LEGIONÁŘI KRÁLOVÉHRADECKA

19. 7. 2013 - 14. 9. 2013 | Výstava provádí diváka poutavou historií československých legií od jejich vzniku v roce 1914 v Rusku a Francii až po završení slavné anabáze ruských legionářů v roce 1920.

KOTĚRA. PO STOPÁCH MODERNY…

6. 9. 2013 - 2. 2. 2014 | Výstava uspořádaná ke stému jubileu otevření královéhradeckého muzea, představí genezi této výjimečné budovy v souvislostech, v nichž prezentována ještě nikdy nebyla.

HOUBY živé, jedlé i jedovaté

3. 10. 2013 - 6. 10. 2013 | K zhlédnutí budou nejen v přírodě rostoucí houby, ale i pěstované. Návštěvníci si mohou donést neznámé druhy k určení.

VŠE ZA 100 LET

20. 9. 2013 - 2. 3. 2014 | Výstava nabídne návštěvníkům ochutnávku z více než tří milionů sbírkových předmětů, které muzeum v současnosti spravuje. Výsledky mnohaleté práce svých předchůdců i své představí společně jednotlivá oddělení muzea...

VIA BENEDICTINA

15. 10. 2013 - 24. 11. 2013 | Cestu osmi staletími mohou urazit návštěvníci výstavy uspořádané u příležitosti oslav osmistého výročí příchodu benediktinů na Broumovsko a Policko.

ŽIVOT POD STOŽÁRY – PŘÍRODA PÍSČIN U OBCE ČEPERKA

11. 10. 2013 - 2. 2. 2014 | Výstava seznamuje návštěvníky s některými typickými rostlinami a zástupci hmyzu obývajícími písčité plochy, suché, živinami chudé trávníky, ale i nízké porosty náletových dřevin a lesní okraje.

Listopad 1989 v Hradci Králové

9. 11. 2013 - 17. 11. 2013 | Malá výstavka předmětů dokumentujících nejen listopadové dny roku 1989, ale také události následujícího roku, roku svobodných voleb.

Marcela Raková : PRAHA JINAK

1. 9. 2013 - 31. 1. 2014 | Výstava v Kavárně muzeum. Poetické fotografie tajemných pražských zákoutí očima Marcely Rakové, restaurátorky muzea.

PODOBY VÍRY

12. 12. 2013 - 26. 1. 2014 | Fotografická výstava etnografa Pavla Popelky z cest po Balkánu, východním Slovensku a Moravě zaměřená na jednotlivé podoby víry a její ztvárnění.

BARVY V PŘÍRODĚ

20. 12. 2013 - 20. 4. 2014 | V zimě, kdy naše příroda barvami příliš nehýří, určitě každého potěší výstava, která si neklade za cíl pouze představit barevnost přírody, ale také základní fyzikální a chemické podstaty jednotlivých barev.

HISTORICKÉ STOJÁNKY NA VÁNOČNÍ STROMKY

3. 12. 2013 - 26. 1. 2014 | K vánoční atmosféře patří nejen dárky a dobré jídlo, ale také zdánlivě drobné detaily jako stojánek na vánoční stromeček a andělské zvonění.

KRÁSA MOTÝLÍCH KŘÍDEL

20. 12. 2013 - 20. 4. 2014 | Výstava představuje sérii poutavých mikrofotografií motýlích křídel autorů Petra Jana Juračky (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy) a Jána Macka (Národní muzeum).
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové