Obrázek stránky

Archiv výstav

Archív výstav v muzeu

KORUNOVÁ MĚNA NA NAŠEM ÚZEMÍ

20. 1. 2012 - 27. 5. 2012 | 120 let od zavedení korunové měny v Rakousku-Uhersku. Výstava přehledným způsobem představí celkový vývoj této měny.

SLAVNÉ VILY ČECH, MORAVY A SLEZSKA

10. 2. 2012 - 4. 3. 2012 | Výstava provádí 120 nejvýznamnějšími stavbami rodinného bydlení, které od druhé poloviny 19. století až do dneška vznikaly na českém území.

LABE - JEDNA ŘEKA, DVA PŘÍBĚHY

24. 2. 2012 - 19. 8. 2012 | Výstava představí v první části návštěvníkům život na nejvýznamnějším říčním toku východočeského regionu. Druhá část pak provede návštěvníka proudem času od dob, kdy se na březích Labe objevil první člověk, až na práh novověku.

MISTŘI ČESKÉ MALBY

8. 3. 2012 - 3. 6. 2012 | Výstava výtvarných děl klasické malby, současných malířů a grafiků z fondu České spořitelny a. s.

MUZEUM VÁLKY 1866

31. 3. 2012 - 31. 12. 2019 | Prusko-rakouská bitva patří k největším bitvám 19. století. Na zdejším bojišti zůstalo téměř 8 000 mrtvých a více než 23 000 raněných vojáků. Areál historického bojiště je významný i výjimečnou koncentrací více než 460 pomníků.

STŘEVA MĚST

5. 4. 2012 - 6. 5. 2012 | KANÁLY V KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH SOUVISLOSTECH Výstava Střeva měst vyrovnává tematický deficit fenoménu kanalizace - prezentuje kanalizaci nejen v urbanistických, ale i v kulturně-historických souvislostech.

PRAVĚK JE KŮŮL!

18. 5. 2012 - 23. 6. 2013 | Výstava poodhalí prostřednictvím bohaté škály archeologických nálezů obrazy ze života dávných obyvatel východních Čech. Proti tomu postaví obraz současné krajiny, dodnes pod povrchem ukrývající množství pravěkých památek...

MATURITNÍ PRÁCE HRADECKÉ „UMPRUMKY“

11. 6. 2012 - 30. 6. 2012 | Výstava maturitních prací SUPŠ hudebních nástrojů a nábytku. Florentinská řezba - leckterá z maturitních prací by si spíše zasloužila pojmenování - krajka ze dřeva. Kromě řezbářů maturovali letos také kytaráři a designéři interiéru.

ŽIVOT V JEZERECH A MOČÁLECH MLADŠÍCH PRVOHOR

8. 6. 2012 - 6. 1. 2013 | Paleontologická výstava připravovaná ve spolupráci s Národním muzeem. Výstava umožní nahlédnout do tajemného prostředí mladších prvohor, do doby, která je od nás vzdálena 300 milionů let.

UNIKÁTY Z NÁLEZŮ AMATÉRSKÝCH ARCHEOLOGŮ

15. 6. 2012 - 12. 9. 2012 | Nová část výstavy PRAVĚK JE KŮŮL, ve které představíme ty nejlepší nálezy amatérských spolupracovníků muzea a individuálních dárců, které obohatily sbírky Muzea východních Čech v posledních letech.

VZDUCHOPLAVEC KRÁČMERA

22. 6. 2012 - 2. 9. 2012 | Přijďte se podívat, jak se váš region proměnil za posledních 100 let. Výstava dokumentuje roční práci žáků ZŠ Habrmanova Hradec Králové.

JAK SE ŽILO V PRAVĚKU

28. 6. 2012 - 2. 9. 2012 | Výstava panenek vytvořených během kreativní dílny PRAVĚKÁ NEDĚLE pro charitativní projekt UNICEF „Adoptuj panenku a zachráníš dítě“ a výstava dětských výtvarných prací soutěže JAK SE ŽILO V PRAVĚKU.

HLAVA NEHLAVA

10. 7. 2012 - 29. 7. 2012 | Putovní výstava linorytů Petra T. Palmy. Svět chytrých hlav i tupých hlavounů, tak jak jej sami známe, ale barvitější, než bychom si dokázali představit. Jednoduché věci každodenního života – radosti, starosti, láska...

LABE A ORLICE – DVĚ ŘEKY, JEDEN PŘÍBĚH

31. 8. 2012 - 18. 11. 2012 | Výstava představuje proměnu Labe a Orlice v Hradci Králové od konce 19. století do 50. let 20. století. Seznamuje návštěvníky s průběhem úprav obou řek po zrušení královéhradecké pevnosti a s historií jejich jezů.

ARCHITEKT VLADIMÍR FULTNER

6. 9. 2012 - 28. 10. 2012 | Vladimír Fultner (1887-1918) patřil i přes své mládí k tvůrcům, kteří se významně podíleli na kvalitní královéhradecké architektuře na počátku 20. století.

ZLATÉ A STŘÍBRNÉ POKLADY

14. 9. 2012 - 31. 10. 2012 | Tentokrát jsou v obměněné pravěké pokladnici vytaveny archeologické nálezy vyrobené z drahých kovů, tedy ze zlata a ze stříbra. Nejstarší vystavené nálezy pocházejí z období kultury se zvoncovitými poháry z doby kolem 2300 př. n. l.

HOUBY ŽIVÉ, JEDLÉ I JEDOVATÉ

4. 10. 2012 - 7. 10. 2012 | Ukázka jejich pěstování a určování donesených vzorků. Připravena je soutěž pro děti. Výstava je doplněna přednáškou Ing. Václava Jandy z České mykologické společnosti v Praze.

KŘEHKÁ KRÁSA PRAVĚKÉHO SKLA

2. 11. 2012 - 16. 1. 2013 | V pokladnici výstavy Pravěk je kůůl! je tentokrát představen soubor skleněných archeologických nálezů. Vrcholem instalace je slavný náhrdelník z Lípy z pozdní doby halštatské.

Jan Kotěra. Ohlasy lidového umění. Po stopách moderny.

7. 12. 2012 - 7. 4. 2013 | Výstava představí ne zcela známou kapitolu tvorby Jana Kotěry, jeho vztah k lidovému umění.

KOUZLO BETLÉMŮ

8. 12. 2012 - 3. 2. 2013 | Betlémy ze sbírek muzejí Královehradeckého kraje. Historický vývoj, základní typologie a nejznámější betlémářské oblasti.
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové