Obrázek stránky

Archiv výstav

Archív výstav v muzeu

Vánoční a novoroční grafika

27. 11. 1991 - 5. 1. 1992 | - soubor grafických vánočních blahopřání a novoročenek

Ludvík Vašina - medaile, plakety

4. 4. 1991 - 19. 5. 1991 | "- autor: PhDr. V. Němečková; kolekce prací královéhradeckého výtvarníka"
katalog?

Počátky města Hradce Králové

1. 1. 1991 - 31. 12. 1991 | ??? Stejné jako :Královéhradecká vojenská pevnost X Vojenské pevnosti tří staletí a královéhradecká vojenská pevnost ???- nevim začátek, zatím mám 1993

350 miliónů let lesa

31. 1. 1991 - 5. 5. 1991 | "- autor: dr. Štamberg; ve spolupráci se Státním muzeem mineralogie a geologie v Drážďanech a Přírodovědným muzeem ve Vídni; historie vývoje suchozemských rostlin, proces fosilizace, využití lesa člověkem; výstava v němčině; pořádána přednáška"
- plakát a katalog v německém jazyce
Osobnosti:
na vernisáži zástupci velvyslanectví a představitelé pořádajících muzeí

Vánoční jesličky

27. 11. 1991 - 5. 1. 1992 | "- autor: PhDr. Z. Lenderová; spolupráce: Muzeum betlémů v Třebechovicích p. Orebem; ukázky tvorby betlémářů z Čech a Moravy 19.- 20. století"
Bibliograf. údaje:
"""Výstava lidových betlémů..."", In: Český deník, 29. 11. 1991"

Expozice kampanologie

5. 6. 1991 - 10. 4. 1994 | "-??? možná je to to samé jako 1993 a 1995 - dokumentace vývoje zvonařství a ukázky kampanologické sbírky muzea, která patří svým rozsahem mezi největší v republice; vystaveny originály a sádrové odlitky zvonů z Hradce Králové a okolí"

Architekt Oldřich Liska a Hradec Králové

16. 4. 1991 - 19. 5. 1991 | "- autor: A. Doubrava; k 110. výročí narození O. Lisky; pořádána přednáška"

Počátky Průmyslového muzea pro severovýchodní část království Českého v Hradci Králové

1. 2. 1991 - 31. 3. 1991 | autor: PhDr. J. Stárková (Švancarová)

Jan Tomáš - výstava ateliérových fotografií z let 1867 - 1904

1. 2. 1991 - 14. 4. 1991 | "- ke 150. výročí narození J. Tomáše; autor Jiří Zikmund"
- scénář, hospodářská smlouva o zápůjčce s NM a NTM

Bitva u Hradce Králové 1866

6. 6. 1991 - 3. 11. 1991 | "- autor: Jan Jakl, pořádána i mezinárodní vědecká konference k 125. výročí bitvy; ukázky výzbroje a výstroje armády prusko-rakouského válečného konfliktu"
- korespondence, rozpis akcí k 125. výročí bitvy, seznam příspěvků konference
Osobnosti:
primátor HK Martin Dvořák, vojenští atašé
Bibliograf. údaje:
"""Uniformy i jezdectvo"" In: Pochodeň, 5. 6. 1991"

Umění bankovek - nerealizované návrhy československých papírových platidel (1918 - 1988)

5. 10. 1991 - 5. 1. 1992 | "- autor: PhDr. V. Němečková; ve spolupráci s Státní bankou československou v Praze a Českou numismatickou společností, pobočka v Hradci Králové; zpřístupněna kolekce návrhů československých bankovek od předních výtvarníků"
- korespondence s bankou (pouze odesílané dopisy)
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové