Obrázek stránky

Archiv výstav

Archív výstav v muzeu

200 let J. H. Pospíšila

1. 1. 1985 - 31. 12. 1985 |

Současný výzkum východočeských hradišť

1. 1. 1985 - 31. 12. 1985 |

Z činnosti přírodovědeckého oddělení

1. 1. 1985 - 31. 12. 1985 | vestibul přízemí

Muzejní plakát Zdenka Bláhy

1. 1. 1985 - 31. 12. 1985 |

AMFO ´85

1. 1. 1985 - 31. 12. 1985 |

Loutkářství východních Čech

1. 11. 1985 - 31. 12. 1985 | - výstava podává přehled vývoje loutkového divadla ve východních Čechách od 19. století, ve spolupráci s Muzeem loutkářských kultur v Chrudimi, Východočeské loutkové divadlo Drak v Hradci Králové, autoři Jarmil Chládek (Muzeum loutkářských kultur) a Zdeněk Zahradník (KMVČ HK)
- ideový záměr a scénář, nabídkový list, seznamy loutek a smlouvy o jejich zapůjčení, návštěvní kniha
Bibliograf. údaje:
"""Hop do pohádky"" In: Pochodeň, roč. 74, č. 269, 14. 11., s. 4; ""Ukázky loutek z počátku 19. století"" In: Rudé právo, roč. 66, číslo 270, 15. 11. 1985, s. 2."

Kroniky ve světle doby

10. 10. 1985 - 17. 11. 1985 | "- u příležitosti III. celonárodní soutěže kronikářů; výstava má zachytit na vybraných kronikách tradici i současnost kronikářství ve východních Čechách, kroniky od 12. století do současnosti; ve spolupráci se SOA Zámrsk"
"- nabídkový list; seznamy převzatých kronik"

Skleněná krása Orlických hor a Orlické hory ve fotografii Jiřího Holubáře

1. 8. 1985 - 15. 9. 1985 | "- o dějinách sklářství v Orlických horách, vystaveny sklářské výrobky z 16. - poč. 20. století; 3.418 návštěvníků"
- nabídkový list, seznamy exponátů a smlouvy o vypůjčení s Uměleckoprůmyslovým muzeem a zámkem v Rychnově nad Kněžnou, návštěvní kniha

Boj a vítězství

27. 2. 1985 - 1. 7. 1985 | - k 40. výročí osvobození ČSR, zachycení událostí ve východočeském regionu
- scénář výstavy,

Střelectví a Svazarm

1. 1. 1985 - 31. 12. 1985 | "- podle scénáře silně ideologicky zaměřená: ""teze marxisticko-leninského učení o válce a míru""; autor Jaroslav Ludvík; ve spolupráci se Svazarmem"
"- orientační chronologicky uspořádaný scénář výstavy; katalog uložen v knihovně muzea"

Šance pro 99 vynálezců - psací technika v zrcadle času

16. 7. 1985 - 22. 9. 1985 | "- psací technika v zrcadle času (od pravěku po psací stroje); ve spolupráci s Národním technickým muzeem v Praze, jejich putovní výstava; autor: M. Frauenterka z NTM; návštěvnost 4.315 osob"
- seznam 88 vystavených psacích strojů, hodnocení výstavy, nabídkový list, návštěvní kniha
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové