Obrázek stránky

Archiv výstav

Archív výstav v muzeu

60. výročí úmrtí V. I. Lenina

1. 1. 1984 - 31. 12. 1984 | ? Švagerkovi

35. výročí zákona o JZD

1. 1. 1984 - 31. 12. 1984 | ? Švagerkovi

Město a čas

21. 9. 1984 - 30. 12. 1984 | "- k 100. výročí bourání hradeb; stavební historie města od nejstarších dob do r. 1884 (2. část byla v Městské výstavní síni - od r.1884 po současnost); vystaveny originály map, plánů, veduty, dobové fotografie, modely, výtvarná díla, stavební a archeologické relikty; autor Aleš Doubrava; 11.533 návštěvníků, pořádán přednáškový cyklus"
- libreto a scénář, zápisy ze schůzí pro přípravu výstavy, hodnocení výstavy, návštěvní kniha
Osobnosti:
#HODNOTA!
Bibliograf. údaje:
"Pochodeň 21.8., 20.9., 17. 10; Zpravodaj MěNV č. 8/84, s. 10; 9/84,s.9"

Výstava hudebních nástrojů

16. 11. 1984 - 16. 12. 1984 | - u příležitosti 120. výročí značky Petrof, autor: Petrof

Léčivé rostliny

1. 9. 1984 - 31. 12. 1984 | "- popularizace významu léčivých rostlin; ve spolupráci s Farmaceutickou fakultou UK v Hradci Králové, autorka Jiřina Belicová; 9.119 návštěvníků"
- hodnocení výstavy, nabídkový list

Ohrožené a introdukované ryby východních Čech

15. 3. 1984 - 19. 8. 1984 | "- popularizace výsledků několikaletého sledování změn výskytu ryb citlivých na změny prostředí, šíření introdukovaných druhů záměrně vysazovaných i zavlečených ve východních Čechách; autor Dr. Karel Lohninský; 9.425 návštěvníků"
- ideový záměr a hodnocení výstavy

SÚRPMO - 30 let

8. 3. 1984 - 28. 3. 1984 | - výstava Státního ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů v Praze

Křídla vlasti

17. 5. 1984 - 2. 9. 1984 | "- prezentace počátků české aviatiky, vývoj českého leteckého průmyslu, vznik a vývoj sportovního létání, parašutismu s důrazem na východní Čechy; ve spolupráci se Svazarmem; autor Jaroslav Ludvík; 5.478 návštěvníků; uspořádán koncert vojenské dechové hudby"
- ideový záměr, libreto a scénář výstavy, hodnocení výstavy
Bibliograf. údaje:
2 x Pochodeň

25 let archeologických výzkumů východočeského kraje

16. 2. 1984 - 14. 10. 1984 | "- představeny výsledky práce archeologického oddělení a přiblížení jeho činnosti; autoři J. Kalferst, dr. J. Sigl a dr. V. Vokolek; 10.982 návštěvníků; pořádány odborné výklady k výstavě"
-libreto a scénář výstavy, hodnocení výstavy, nabídkový list, návštěvní kniha

"Výstava kraslic ze soutěže ""O nejlépe provedenou kraslici"""

12. 4. 1984 - 6. 5. 1984 | "- vystaveno 420 soutěžních kraslic v ošatkách, doplněno výšivkami ze sbírek KMVČ a výrobky z Ústřední lidové umělecké výroby Praha; autor: PhDr. Zastávková (z Ústřední lidové umělecké výroby Praha) a za KMVČ Zdena Lenderová; 2.181 návštěvníků"
- hodnocení výstavy, zápis ze zasedání hodnotitelské komise, soutěžní řád, pamětní kniha
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové